Hoelang nog? Een korte tijd! - De Bijbel wordt actueel.

  1. Ter inleiding.
  2. De Joodse staat is ten tonele verschenen.
  3. De Arabische lente.
  4. Iran en Rusland.
  5. FinanciŽle crisis.
  6. Ufo’s, aliens.
  7. Conclusies op grond van de Bijbel en Melle's verwachtingen.

Ter inleiding.

Beste broeders en zusters,

 

De vraag die de meeste van mijn lezers zich bezig houdt, is de vraag: “Hoelang nog?” Hoeveel tijd rest ons nog in het vlees en wanneer zullen wij worden opgenomen, de Here tegemoet in de lucht?

 

De reden dat ik hier een artikel aan wijd, is gelegen in het feit dat ik geloof dat de tijd die wij in het vlees hebben, zeer kort is. Of populistisch gezegd, de Opname staat voor de deur!

 

In dit artikel wil ik u een paar tekenen onder de aandacht brengen, waaraan wij onze tijd zouden kennen, dan wel erkennen. Het gaat om het erkennen dat de Opname van de Gemeente zeer binnenkort zal plaats vinden. Wat is zeer binnenkort? Nu, als de Gemeentelijke periode 2000 jaren in beslag neemt, dan is een jaartje zeer snel. Ter vergelijking dat is een uurtje op een tijdsbestek van bijna drie maanden.

 

Mijn liefde voor het Woord van God is uitermate groot, dus ik zal en kan het niet laten om u dan toch in dit artikel mee te nemen naar Zijn Woord, omdat niet mijn woorden de waarheid zijn, maar allťťn Zijn Woord. Daar wil ik dan ook van getuigen.

 

Terug naar begin

De Joodse staat is ten tonele verschenen.

Zoals u misschien wel wist is Jeruzalem en de Joodse tempel verwoest rond het jaar 70 van onze jaartelling. Ik meen dat in het jaar 135 de diaspora begon en alle Joden zijn verdreven uit Judťa. Dit komt overeen met wat de Bijbel zegt over Jeruzalem. In DaniŽl 9 wordt ons duidelijk gemaakt dat de Joden die in de Babylonische ballingschap leefden, Jeruzalem weer zouden gaan bouwen, met de straten en grachten, maar staat er achter doch in benauwdheid der tijden (Dan.9:25).

 

Eeuwenlang was Judťa een woestijn waar alleen zich wat Arabische bedoeÔenen zich ophielden. Tot aan het eind van de 19de eeuw, want toen begon zeer langzaam maar gestaagd er een plan zich te ontwikkelen dat de Joden weer in een land zich zouden gaan vestigen. Tevens ontwikkelde zich het zionisme. Al met al het eindresultaat is u bekend. Sinds 14 mei 1948 is er een Joodse staat, dat huisvesting biedt aan minstens twee van de twaalf stammen van IsraŽl. Te weten Juda en Benjamin, maar dat de naam IsraŽl heeft gekregen, alsof er twaalf stammen wonen. Nee, daar wonen geen twaalf stammen, er wonen twee stammen en daarom was de naam Judťa, zoals het land heette in de dagen van de Here Jezus, een veel betere naam geweest.

 

Dit is toch wel bijzonder, want die staat met de Joodse inwoners is noodzakelijk voor de vervulling van Bijbelse profetie. Op de tijdslijn van 2000 jaren van de Gemeentelijk periode, gaf ik hiervoor een vergelijking naar uren. In dit geval zou de oprichting van de Joodse staat hebben plaats gevonden twee dagen voor het aflopen van een 83,33 dagen durende periode.

 

Terug naar begin

De Arabische lente.

Het volgende punt dat ook niet onbelangrijk is, is de drijvende kracht achter de Arabische lente. Eigenlijk is de Arabische lente alweer afgezwakt in ons dagelijkse nieuws, dat neemt niet weg dat deze nog steeds volop gaande is. De vraag die wij Christenen onszelf zouden moeten afvragen is wat de betekenis van deze bijzondere wereldse gebeurtenis is in het licht van het Woord van God.

 

Al eerder schreef ik op Eindtijd in Beeld over de belangrijke uitspraak van een zekere Iranese ayatollah Ali Khamenei. Hij zei dat de Arabische lente laat zien dat de Arabische volkeren Islamitisch bewuster worden. Letterlijk zei hij eind januari 2011, (vertaalt uiteraard): “De groeiende onrust in de Arabische wereld is een teken van Islamitische bewustwording in de regio.”

 

Wat belangrijk voor ons is om vast te houden is de enorme schreeuw uit die Arabische landen om gerechtigheid, vrije verkiezingen en democratie. En dat geŽnt op de Islamitische godsdienst.

Daarvan schreef ik in verschillende studies en artikelen op deze site, dat we hierin zouden mogen zien het Griekse aspect van de 10-statenbond, genoemd in DaniŽl 2.

 

Dan.2:33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.

Dan.2:41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem;

42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos.

43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.

Het is gťťn sterk verbond, want het bestaat uit ijzer vermengd met modderig leem.

Echter als wij dit goed bestuderen, zouden we opmerken dat in deze profetie in DaniŽl 2 blijkt dat het genoemde ijzer en leem op gelijk niveau staan met het daarvoor genoemde koper. Dit kunt u lezen in de studie over het antichristelijke wereldrijk.

Maar die idee wordt ons niet alleen gegeven in DaniŽl 2, ook Openbaring spreekt overduidelijk over het belang van het koper. Met andere woorden in het wereldrijk dat nu voor de deur staat, zouden we niet alleen letten op de aspecten van ijzer en leem, maar ook die van koper, te weten het Griekse wereldrijk. Het gaat niet om een herstelt Grieks wereldrijk en al zeker niet om een herstelt Romeinswereldrijk, zoals vaak wordt geleerd, het gaat Bijbels gezien om wat uitgebeeld wordt in koper dan wel in de luipaard (pardel) zoals Openbaring dat verwoord.

Opb.13:2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk,

 

2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk,Die roep om democratie is niets anders, mijns inziens, dan een deel van het Griekse aspect van het antichristelijke wereldrijk. Want laten we wel wezen, democratie is nog altijd Grieks!

Over het ijzer schreef ik dat ik daar ook de Islam in kan lezen.

Volksopstanden%20Arabische%20landen%20getuigen%20van%20aanstaande%20Opname.%20deel%202.htm#Een verbond van ijzer en leem.

In mijn conclusie, schreef ik: De Islam is een andere waarheid dan de Bijbelse, is hard als we denken aan de lijfstraffen die men toepast onder de Sharia-wetgeving en is daardoor drukkend (wettisch) en is een, mijns inziens, onderdrukkend geloof.”

 

Momenteel is SyriŽ aan de beurt als het gaat om “de geest van de revolutie”, dat leidt naar de val van de dictator Assad en het verkrijgen van democratie.

Als we kijken naar de 10 tenen van het beeld, dan wel de 10 hoornen zoals Johannes deze vermeld in Openbaring en we kijken naar de mate van democratie, dan zien we het volgende:

 

Land

Was

Is

1.    Egypte

Republiek met een dictator Mubarak die jarenlang ondemocratisch aan het hoofd stond.

Mubarak is gevallen, de eerste vrije verkiezingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

2.    Irak

Was jarenlang onderworpen aan de dictator Saddam Hoessein. (maart 2003)

De VS hebben democratie gebracht. Verkiezingen hebben al plaatsgevonden.

3.    Iran

Theocratie en 'democratie', hoewel dat daar een ander begrip is dan bij ons. (dit systeem is uniek in de wereld)

Democratie. Er zijn verkiezingen. De grote vraag rijst of Ahmadinejad wel herkozen zal worden.

4.    IsraŽl

Democratie

Democratie

5.    JordaniŽ

Parlementaire monarchie

Democratie

6.    Libanon

Parlementaire democratie

Parlementaire democratie

7.    Palestina (bestaat officieel nog niet, is onlangs niet officieel erkend door grote invloed van de VS tijdens een recente VN congres).

Parlementaire democratie

Parlementaire democratie

8.    Saoedi-ArabiŽ

Absolute monarchie (theocratie)

In 2005 is er voor het eerst een verkiezing geweest, maar het land is nog geen democratie.

9.    Soedan (morenland, belad as-sudān, hetgeen het land van de zwarten betekent.)

Republiek

In 2011 is er een referendum geweest, maar een echte democratie is het niet.

10. SyriŽ

Dictatuur. (Republiek, met dictator.)

 

 

Dus, in het kort denk ik dat de Arabische lente zorgt voor een toename van Griekse aspect van het antichristelijke wereldrijk, te weten democratie. Anderzijds is de sterker wordende fundamentalisering van de Islam iets dat het enige niet-islamitische land, IsraŽl, zal zien als een bedreiging, waardoor een vredesverdrag met deze landen binnenkort zeer wenselijk zal lijken. In de tijdslijn van 2000 jaren, is dit op het allerlaatste moment gebeurt.

Zie ook:

Terug naar begin

Iran en Rusland.

Het meest bijzondere aan het vredesverdrag, dat in de nabije toekomst zal ondertekent worden, is dat tussen Iran en IsraŽl ook vrede zal zijn. Iets dat tot op vandaag de dag hoogst ondenkbaar wordt geacht, omdat de welbekende leuzen “dood aan IsraŽl” en “IsraŽl zal van de kaart geveegd worden”, overduidelijk spreken over een intense haat jegens IsraŽl in plaats van verzoening dan wel vrede.

 

Als we kijken naar de verhoudingen tussen Iran en IsraŽl, dan mogen we voorop stellen dat vrede tussen beiden uiterst ver weg is. Momenteel staan zij op de voet van oorlog. Voormalig leider van IsraŽl, Ehud Barack, sprak aan de vooravond van de beginfase van het Iranese atoomprogramma, dat IsraŽl nooit een nucleair Iran zal tolereren. “Ayatollahs met atoombommen in hun handen is het eind van elk non-proliferatie verdrag. Dat zullen wij nooit tolereren. Het is inmiddels tijd geworden dat IsraŽl nu in actie komt.”, aldus Ehud Barack in een interview met CNN.

- Klik op ťťn van de foto's om de bijbehorende video te starten. -

Welnu, we zijn inmiddels alweer wat verder in de tijd, Iran trekt zich niets, maar dan ook helemaal niets aan van de resoluties van de VN en is inmiddels zo ver gevorderd dat wij serieus rekening zouden moeten houden met een defensieve aanval op nucleaire stellingen in Iran door IsraŽl en of de Verenigde Staten. Als dat zou gebeuren, wat niet ondenkbaar is, is de vrede in het Midden-Oosten en de stabiliteit in ťťn klap weggenomen. Dan komt ook Rusland ten tonele, omdat Rusland een trouwe bondgenoot is van Iran en Iran op verschillende manieren heeft gesteund in de ontwikkeling van het atoomprogramma.

 

Maar Bijbels gezien moeten niet vergeten dat Rusland ten tonele zal verschijnen in de nabije toekomst, maar niet voor de Opname van de Gemeente. Gog en Magog zullen pas een echte rol gaan spelen aan het eind van de 70ste week van DaniŽl (Ez.39), als God Gog laat optrekken tot op de bergen van IsraŽl. Hypothetisch gezien zouden we dan moeten lezen dat als er een aanval op Iran zou worden uitgevoerd, dat vůůrdat Rusland zal ingrijpen, dat iemand anders dat al heeft gedaan. Want als er door zo’n aanval de gammele vredesverdragen tussen IsraŽl en bijvoorbeeld een land als Egypte en andere landen direct van tafel zijn, dan is vrede voor IsraŽl met alle Islamitische buurlanden meer dan welkom. En dan kom ik op een punt dat ik al langer vermoed, er zal een aanleiding moeten zijn dat IsraŽl hoe dan ook een vredesverdrag met haar buurlanden zal willen ondertekenen. Nu is daar nog veel te weinig sprake van. Begrijpt u dat?

 

Terug naar begin

FinanciŽle crisis.

Eind 2008 waren alle ogen nog gericht op Amerika. Daar vielen ineens banken om. Maar wat men toen nog niet wist, was dat de westerse economieŽn met elkaar verweven zijn. Sterker nog, maar dat zien we nog te weinig, ook de andere wereldeconomieŽn zijn met elkaar verbonden. Op de dag van dit schrijven zijn Duitsland en Frankrijk bezig met het zoeken naar een teletubbiepleister voor een zeer ernstig gewonde patiŽnt.

 

Over deze crisis durf ik best mijn mening te geven, hoewel ik geen doorgewinterde econoom ben, maar wel m’n Bijbel lees. Ik geloof dat de hele wereldeconomie zal instorten. Als men de teletubbiepleister op de patiŽnt heeft geplakt, blijkt de patiŽnt al overleden te zijn. Dit zal gebeuren om en nabij de Opname van de Gemeente, mijns inziens.

 

De meest belangrijke reden is dat er een nieuwe wereldeconomie zal worden ingevoerd, daarvoor is het een noodzakelijk - en voorbereid plan, om de huidige wereldeconomie te laten sterven.

Opb.13:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

 

Het merkteken van het beest, 666, is veel meer dan alleen een merkteken. De achterliggende waarheid is dat het gaat om het meest ruime begrip van kopen en verkopen, namelijk een wereldeconomie. Het nieuwe financiŽle systeem, 666, is er volgens vers 16 voor allen. En, vers 17, dat niemand zonder merkteken deel heeft aan dit financiŽle systeem van 666. “Allen” en “niemand”, sluit niemand uit in dit vers, contextueel mogen we dit impliceren als een wereldwijd gebeuren.

 

Wanneer wordt dit nieuwe systeem volgens de Bijbel ingevoerd? Op het moment dat het tweede beest is geopenbaard, te weten de satan zelf als zijnde de geopenbaarde antichrist, na de Opname van de Gemeente uiteraard.

Als hij geopenbaard is, zal hij onder andere dit nieuwe financiŽle systeem invoeren. En niet eerder en al zeker niet vÚÚr de Opname van de Gemeente. De Bijbel spreekt dan ook overduidelijk over de eigendomskoppeling tussen het merkteken, 666, de naam van het beest en het beest zelf. Het is het geopenbaarde beest dat dit systeem invoert, het is van hem en hij zal en kan het alleen maar invoeren als hij ten tonele is verschenen en niet eerder.

Bilderbergbank - Rabobank

Het gevolg zal mijns inziens zijn dat het antichristelijke wereldrijk enorm rijk zal worden en dit zal blijven zelfs nadat drie van de tien gevallen zullen zijn in de toekomst. Ik vermoed dat de landen die nu zeer rijk, welvermogend zijn, dan het met behoorlijk wat minder zullen moeten stellen. Leest u zelf maar eens Openbaring 18. U zult zien hoe specifiek de Bijbel spreekt over de enorme rijkdom en welvaart die terecht is gekomen bij Babylon ten gevolge van de invoering van het merkteken van het beest, 666. Als voorbeeld:

Opb.18:3 …en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

Opb.18:9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben…

Opb.18:11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt(lees 666, kopen / verkopen)

 

Waarom zouden die kooplieden der aarde nu toch met Babylon zaken willen doen? Juist toch omdat zij zo vreselijk rijk is! Zeer rijke klanten zijn overal meer dan welkom, toch?

 

Terug naar begin

Ufo’s, aliens.

Tot slot wil ik wijzen op een ander eindtijd fenomeen, namelijk de bijzondere aandacht voor buitenaards leven en de geldverslindende zoektocht naar buitenaards leven ergens in het heelal. Voor een paar dagen terug zag ik op het nieuws dat astronomen een planeet hebben ontdekt, dat zeer veel overeenkomsten heeft met onze planeet en waar mogelijk leven op zou kunnen voorkomen.

 

De laatst vijf decennia is de toename van ufowaarnemingen explosief toegenomen, net als de aandacht van de media voor dit fenomeen. Als u in Google zoekt naar trefwoorden met “ufo”, krijgt u 290.000.000 hits. Kortom: het leeft!

 

Bestaan aliens? Bijbels gezien is dit eigenlijk zeer makkelijk uit te leggen. Het Engelse woord “alien”, betekent “buitenlander”. Een buitenlander is iemand die zijn land en daarmee zijn woonplaats, verlaat en naar een ander land of gebied gaat en daar zich huisvest. In het Nederlands spreken wij over “buitenaardsen”. Dat is misschien nog wel een betere term, omdat dat precies aangeeft wat wij onder aliens zouden moeten verstaan. Namelijk schepsel die buiten de aarde zijn geschapen. De Bijbel is hier over duidelijk in. Nergens in de Bijbel wordt gesproken over andere planeten waar God ook Zijn scheppingswerk heeft gedaan. Dus wat dat aangaat, het heelal is leeg! Nou ja, op zekere hoogte natuurlijk, want:

Ps.19:2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

 

Het is dus toch niet zo stil buiten onze dampkring als we dachten. Want er wordt vertelt en er wordt verkondigd. En nu wordt hij helemaal mooi:

 

Job 38:7 Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.

Ook bij de geboorte van Jezus waren er zingende engelen; morgensterren te zamen vrolijk zongen

 

En dat is precies waar ik naar toe wou, namelijk die sterren zijn de uitbeelding van de engelen van God. Hemelse wezens die niet geformeerd zijn uit het stof der aarde en dus niet de aarde als woonplaats hebben, maar zijn geschapen in de hemel, de onzienlijke wereld en deze als woonplaats hebben.

Een deel van de engelen heeft, volgens de Bijbel, deze hemelse woonplaats in het verleden eens verlaten (Jud.1:6). Dit zijn een aantal engelen van de satan die dat destijds hebben gedaan en tot op vandaag de dag veilig opgeborgen zijn en wachten op hun eindoordeel. Maar de rest van satans engelen en de satan zelf zullen zeer binnenkort hun woonstede moeten verlaten, want: (Opb.12:8) hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

Mensen die mij een klein beetje kennen, weten dat ik hier heel uitvoerig over kan spreken / schrijven, maar dat bewaren we voor een andere keer. Wat wel belangrijk is om op te merken is dat ufo’s en aliens geen sci-fi verzinsel is, maar Bijbelse realiteit is.

Al die films, series, tekenfilms, hoorspelen (voor de oudere lezers ;-)) over buitenaardse invasies zijn allemaal ter voorbereiding geweest, namelijk de mensheid voor te bereiden op de komst van vele, vele, vele ‘buitenaardsen’ naar de aarde. Ik denk dat het gaat om miljoenen. Ja, ook ik kan mij daar helemaal niets bij voorstellen hoor, maar als ik realistisch ben en eerlijk, ja dan zullen het er heel erg veel zijn. Of dacht u dat deze zin ergens anders op sloeg, dan het openbaar worden van satan en zijn personeel?

Opb.12:12 Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

 

De komst van de engel Lucifer, dat is de satan overigens, wordt al jaren voorbereid, omdat hij graag met open armen ontvangen wil worden. Dat is nog eens een ceremoniemeesterschap! In de tijdslijn van 2000 jaren is dit in het laatste gedeelte ontstaan.

 

Terug naar begin

Conclusies op grond van de Bijbel en Melle's verwachtingen.

Goed, dan zal ik u meenemen naar de conclusies, die we volgens mij kunnen mogen trekken.

 

1.    De Bijbel spreekt over een bewoond Judťa in de dagen van voor de Wederkomst van de Here Jezus Christus. Deze is gerealiseerd officieel op 14 mei 1948.

2.    De Bijbel spreekt over de komst van een antichristelijk wereldrijk, dat naast de elementen ijzer en leem ook koper bevat en eruit ziet als een luipaard dat ons verwijst naar het Griekse aspect van het aanstaande wereldrijk, dan wel de 10-statenbond. Deze begint redelijk vorm aan te nemen, doordat de Arabische lente democratie met zich meebrengt.

3.    De Bijbel spreekt over een toekomstig vredesverdrag, hetgeen contextueel zou kunnen betekenen dat IsraŽl op de voet van oorlog is komen te staan met haar Islamitische buurlanden, vlak voor het sluiten van een verbond tussen IsraŽl en de vorst van een volk, dat direct na de Opname van de Gemeente zal worden getekend.

4.    De Bijbel spreekt over het invoeren van een nieuw financieel systeem, dat na de Opname van de Gemeente zal plaatsvinden. Het is volgens de Bijbel een wereldwijd systeem dat van toepassing is op allen, niemand uitgesloten. Dit systeem zal ingevoerd worden ter vervanging van het bestaande systeem van kopen en verkopen.

5.    De Bijbel spreekt over de grote welvaart dat 666 met zich mee zal brengen en Babylon zal steken in pracht en praal en de kooplieden rijk zal maken.

6.    De Bijbel spreekt over de komst van ‘buitenaardsen’, na de Opname van de Gemeente. De wereld is klaargemaakt voor de komst van deze figuren. De wereld is door films etc. klaar gemaakt in de bewustwording dat de mens niet alleen is in het heelal, maar dat er meer is aan leven, dan alleen het aardse leventje van de mens. Hetgeen de Bijbel bevestigd tot op zekere hoogte.

 

Verder verwacht ik nog het volgende, slechts contextueel en bij benadering:

∑         SyriŽ zal van Assad verlost worden en zal vrije verkiezingen krijgen.

∑         Saoedi-ArabiŽ zal zijn monarch verliezen en zal een democratisch land worden.

∑         Rond de datum van de Opname van de Gemeente zal IsraŽl dan wel de VS een aanval uitvoeren op Iran om het nucleaire programma te stoppen.

∑         Na de Opname van de Gemeente zal 666 worden ingevoerd. Ik verwacht dat dit een groot succes wordt en door de wereld als een veel eerlijker systeem zal worden gezien, dan de huidige verdeling van het geld onder de wereldeconomieŽn.

∑         Ik vermoed dat vlak voor de Opname van de Gemeente, regeringsleiders en staatshoofden uitspraken in de media zullen doen over het bestaan van buitenaards leven, zoals NASA onlangs voor het eerst heeft gedaan.

 

Ik heb slechts een paar kernpunten opgesomd, maar de vele tekenen van de eindtijd waar de Here Jezus onszelf op wijst in Matt.24 buitengelaten. Als u maar weet dat die exact dezelfde patroon schetsen. Mocht u dat nog eens willen zien / luisteren, dan verwijs ik u graag door naar de volgende link.

Tekenen des tijds {incl. audio} pps

 

 

Dus, hoelang nog?

Hebr.10:37 Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven.

 

Ik wens u Gods zegen toe!

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin

Copyright © 201 Eindtijd in Beeld - Melle Velema. Alle rechten voorbehouden.