Volksopstanden Arabische landen getuigen van aanstaande Opname.

 1. Ter inleiding.
 2. “Geest van revolutie”
 3. Islamitische bewustwording van de Arabische wereld.
 4. Democratie.
 5. Islamitisering van het westen.
 6. De gevolgen voor IsraŽl.

Ter inleiding.

Zo af en toe schrijf ik bewust over nieuwsonderwerpen. Meestal omdat ik mij daartoe genoodzaakt voel. Ook ik zie wat er op het nieuws gaande is. Wat zich voor onze ogen voltrekt heeft alles te maken met de eindtijd en met de op handen zijnde Opname, Wegrukking van de Gemeente.

Terug naar begin

“Geest van revolutie”

Niemand had verwacht dat naar aanleiding van een Tunesier die zichzelf in brand stak, een “geest van revolutie” (woorden van een Nederlandse journalist) zou los breken in verschillende Arabische / Islamitische landen. Volksopstanden van de afgelopen weken, zoals in TunesiŽ, Egypte, Jemen en Algerije zijn eindtijdtekenen. Dat we dit met zekerheid mogen vaststellen, is omdat de Here Jezus dit Zelf zei in Matteus 24. 

 • Matt 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,

Dit wordt ook wel geÔnterpreteerd als een burgeroorlog, maar dat hoeft niet. Oorlogen op zich zelf, worden namelijk ook door de Here Jezus in dit hoofdstuk genoemd. En wat er feitelijk staat is dat “het volk opstaat” tegen een ander volk. Dat kan over de landsgrens betekenen, maar ook binnen een land. Een revolutie!  

Een revolutie is natuurlijk opzienbarend en krijgt daarom aandacht in het nieuws. Maar wat er nu gaande is, is meer dan een revolutie. Het is een soortement kettingreactie die voor velen verbazingwekkend is.

Terug naar begin

Islamitische bewustwording van de Arabische wereld.

De Iranese ayatollah Ali Khamenei sprak de volgende woorden. “De groeiende onrust in de Arabische wereld is een teken van Islamitische bewustwording in de regio.”

Ook beschuldigde ayatollah Khamenei Mubarak ervan een “lakei te zijn van de VS”. De Verenigde Staten zijn de grootste bondgenoot van Egypte, zodoende is Mubarak een marionettenpop van Washington. En al zeker als het gaat om het conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen. Egypte was namelijk het eerste land dat een vredesovereenkomst met IsraŽl sloot. In die hoedanigheid speelt Mubarak een sleutelrol van belangrijkste bemiddelaar tussen IsraŽl en de Palestijnen. 

De leugen die de media naar buiten brengen, alsof de revolutie zijn oorzaak vindt in de explosief gestegen voedselprijzen, houden al bijna geen stand meer. De werkelijke reden, volgens de betogers, is een verandering van het regime. Niet alleen voor Egypte gold dat, maar ook voor landen als TunesiŽ en Jemen.

 

Terug naar begin

Democratie.

Eindtijdtechnisch gezien zien we de roep om een nieuwe democratie. Zoals u weet is democratie de erfenis uit het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. Ook daarom viel de VS Irak binnen, om deze stempel in het land te drukken. Want in Openbaring 13, waar de opkomst van het laatste wereldrijk wordt beschreven, wordt dit beest (uit de zee) vergeleken met een luipaard. Weliswaar had het beest ook andere kenmerken, van andere wereldrijken, maar leek het meeste op de luipaard verwijzend naar de profetie van DaniŽl.

 • Opb.13:2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, (pardel = luipaard)
 • Dan 7:6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de heerschappij gegeven.

DaniŽl 7:6 verwijst naar de komst van het Griekse wereldrijk in de uitbeelding van de luipaard.

 

Terug naar begin

Islamitisering van het westen.

Tevens zien we een Islamitisering van het westen. Onlangs verscheen er op Xandernieuws nog een bericht met de titel: “EU opent in twee jaar tijd grenzen voor 7 miljoen moslims”. In hetzelfde artikel schrijft de auteur over “de droom” die fundamentalistische moslims hebben om de hele wereld onderwerpen aan de islam. Het artikel wordt afgesloten met verwijzingen naar andere artikelen:

Mocht er in Egypte een wisseling van de macht komen, dan zullen we kennismaken met de grootste oppositiemacht van Egypte, namelijk de Moslim Broederschap. Zij zijn voorvechters van meer Islam in de Egyptische politiek en wetgeving en mogelijk het invoeren van de Sharia. Xandernieuws meldde onlangs de resultaten uit een onderzoeksrapport. 

De gerenommeerde Amerikaanse opiniepeiler Pew onderzocht in juni 2010 het wereldbeeld van de Egyptenaren. 59% van hen blijkt de islamisten te steunen; slechts 27% is voorstander van modernisering. De helft van de Egyptenaren steunt de Palestijnse terreurgroepering Hamas. Nog duidelijker: maar liefst 95% van de Egyptenaren staat positief tegen een grotere invloed van de islam op de politiek. 82% keurt het stenigen van overspeligen goed en 77% het geven van zweepslagen en afhakken van handen van dieven. 84% vindt dat moslims die zich bekeren tot een ander geloof moeten worden vermoord. Conclusie: ruim 8 van de 10 Egyptenaren staan achter de salafistische islam en de strenge sharia wetten.

 

Terug naar begin

De gevolgen voor IsraŽl.

Als Mubarak plaats heeft gemaakt voor een meer Islamitisch Egyptisch regime, komt het bestaande vredesverdrag tussen beide landen onder grote druk te staan. Eindtijdtechnisch gezien zal dat verbreken vůůr de Opname van de Gemeente, althans in mijn visie. De vrede die de diverse Arabische buurlanden met IsraŽl hebben, zullen door deze “geest van revolutie” worden verbroken. Hoe anders zou IsraŽl een vredesakkoord kunnen aangaan met haar buurlanden. Daar begint volgens DaniŽl 9 de 70ste Jaarsweek mee. Namelijk het ondertekenen van een verbond. Dit wordt in vers Dan.9:27 genoemd: een verbond versterken, dat in hedendaags taalgebruik is een akkoord bekrachtigen. In DaniŽl hoofdstuk 6 worden een aantal synoniemen gebruikt voor “een verbond versterken”.

 • een gebod bevestigen (Dan.6:9)
 • een schrift tekenen (Dan.6:9, 11)
 • tekenen van schrift en gebod (Dan.6:10)
 • een gebod getekend (Dan.6:13)

 

Eindtijdtechnisch voorzie ik het wegvallen van “vredige” buurlanden van IsraŽl, voor zover ze die nog hebben. Zodat er een roep om vrede komt. Tegen die tijd wordt de Gemeente Opgenomen en verschijnt de antichrist ten tonele en zal zijn handtekening zetten op een “noodzakelijk” vredesverdrag. 

Met andere bewoordingen: hoe meer en sneller de buurlanden van IsraŽl revolutioneren, hoe sneller het moment komt dat de Gemeente wordt weggerukt.

 

Melle Velema.

www.eindtijdinbeeld.nl

 

Bron:

www.xandernieuws.punt.nl

Trouw.

 

 

Terug naar begin