Bedelingen Gods

De bedeling van het geweten (nr. 1) De bedeling van het menselijk bestuur (nr. 2) De bedeling van de belofte (nr. 3) De bedeling van de genade Gods (nr. 5) De 6de bedeling. De bedeling van de volheid der tijden (Efeze 1)

Inleiding Melle Velema.

Aangezien ik de studie van het boek Openbaring tijdelijk van de site heb gehaald, wil ik uitleggen waarom ik dat heb gedaan. Alle profetieŽn, van Genesis tot en met Openbaring vallen allemaal in een tijdsschema. Dit noemen we Gods plan met de wereld, of bedelingen van God. De studie naar deze verschillende bedelingen noemen wij bedelingenleer. 

Ik wil graag een kader waarin alle profetieŽn chronologisch passen. Een van de beste bedelingen uiteenzettingen is die van Sir Robert Anderson (1841-1918). En op die uiteenzetting is br. Klein Haneveld verder gegaan. De Bijbelstudie van br. Klein Haneveld heb ik gevolgd en wil ik in gedeelten op de site publiceren. Daarbij was voor mij de 7 + 33 jaren een opzienbarend nieuw aspect binnen Gods Heilsplan met de wereld.

Terug naar begin

Inleiding Ab Klein Haneveld.

De gedachte is…

…feze 3 : 2

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u.

 

Helaas blijkt de kennis omtrent de "bedeling der genade Gods" en de andere door God ingestelde bedelingen vaak uitermate beperkt of zelfs nihil te zijn. Voor goede Bijbelstudie omtrent Gods Heilsplan op weg naar een nieuwe schepping is kennis van de bedelingen echter onmisbaar.

De Bijbel is niet te bestuderen zonder te weten over welke bedeling een bepaald Schriftgedeelte handelt. Probeert men het toch, zoals bijvoorbeeld de verbondstheologie doet, dan verdwijnt bijna alle typologie die de Bijbel juist zo rijk maakt. Belangrijke begrippen als de belofte aan Abraham, de Gemeente, het herstel van een gelovig IsraŽl, de 70-weken profetie van DaniŽl en 7 + 33 jaar voorafgaand aan de "duizend jaar", worden dan niet goed of helemaal niet onderscheiden. Wat er overblijft is een lukraak op zichzelf toepassen of juist niet toepassen van wat er geschreven staat.

Als de kennis omtrent de bedelingen ontbreekt, kan de "veelkleurige wijsheid Gods" niet in volle glorie openbaar worden. De leer der bedelingen ("dispensationalisme") wordt in de Bijbel niet rechtstreeks uitťťngezet. Deze Bijbelstudie is echter prima in staat de principes, de belangrijkste kenmerken en de typologie van de door God ingestelde bedelingen, helder te maken om zo een basis te bieden voor verdere Bijbelstudie.

 

Terug naar begin

Copyright © 201 www.bijbelstudie.nl. Auteur Ab Klein Haneveld. Alle rechten voorbehouden.
Bewerking lay-out www.eindtijdinbeeld.nl Auteur Melle Velema.