Homoseksualiteit & Bijbel.

  1. Er is iets mis!
  2. Inleiding.
  3. Waarom is homoseksualiteit zonde?
  4. Typologie van seks.
  5. Practisch Christen homo zijn.

../EiB-ISvG/Internet Samenkomst van Gelovigen/20130616-ISvG - Homoseksualiteit en Bijbel.mp3


Er is iets mis!

Matt 5:22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

 

Goedemorgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de IsvG.

 

Heeft u ’s avonds wel eens een tijdje naar de maan gekeken?

Het lijkt net of de maan zelf licht geeft, zo fel wordt ze beschenen door de zon. Maar als je heel goed kijkt dan zie je dat niet alle plekken op de maan even fel schijnen. Er zitten ook donkere plekken op de maan.

Kan de maan daar iets aan doen? Nee!

Kraters op de maan. Niets aan te doen! 

Die donkere plekken op de maan zijn inslagkraters van brokstukken uit de ruimte. In Genesis lezen we dat God die twee grote lichten aan de hemel heeft geplaatst en ook de sterren. We lezen niet dat God brokstukken in de tweede hemel heeft geschapen, die van tijd tot tijd inslaan op een planeet.

 

Kortom: Er is iets mis!

Er is iets vreselijk mis in deze wereld en de twee hemelen.

∑         Kraters op de maan

∑         Mislukte oogsten

∑         Een baby die in de buik overlijdt

∑         Een gat in de ozonlaag

∑         Robert M. die vele baby’s en peuters seksueel misbruikt

∑         Oma die een leesbril nodig heeft

∑         Vliegtuigen die aan de grond moeten blijven door aswolken van een vulkaanuitbarting op Ijsland.

∑         En zo kan ik deze hele IsvG wel door blijven gaan.

 

Er is iets verschrikkelijk mis met deze wereld!

 

 

Terug naar begin

Inleiding.

Deze internetsamenkomst heeft als titel “homoseksualiteit & Bijbel”. En zoals u van mij misschien al een beetje gewend bent, tracht ik altijd ons beeld van de Bijbel gelijk te trekken met het Woord. Dat doe ik door dingen naast elkaar te zetten, zaken te vergelijken en soms een stapje terug te doen, waardoor het van een ander kant bekeken er heel anders uit kan zien.

In ieder geval wil ik geen standaard preekje geven van God is goed en Jezus is liefde en daar moet u het dan maar mee doen.

 

Dus wat ik niet ga doen, is met u alle Schriftplaatsen opzoeken om aan te tonen dat homoseksualiteit zonde is. In de eerste plaats ga ik er vanuit dat u dat zelf ook kunt en ook weet.

In de tweede plaats, we zijn de Internet Samenkomst van Gelovigen. Als Wedergeborenen Zijn wij uit God geboren en kunnen wij niet meer zondigen. En als God naar ons kijkt ziet Hij Christus in ons.

 

In Johannes 3:16 staat dat Jezus niet alleen is gekomen voor de mensen die in Hem geloven, maar Hij is gekomen voor de wereld. Jezus heeft de zonden van de wereld gedragen. Dus van iedereen, niemand uitgesloten! (Joh.1:29, 2Kor.5:19, Hebr.9:26, 1Joh.2:2)

Dus of men nu moslim is of satanist of homo, of christen, de zonden zijn weggenomen!

 

Betekent dat iedereen nu naar de hemel gaat? NEE

Het betekent dat iedereen dood is voor God!

Omdat Jezus voor onze zonden is gestorven, is iedereen, dus niemand uitgesloten, voor God dood. Dat zegt ook bijv. 2Kor.5:15

Dood tegenover Nieuw Leven! 

En wat hebben dode mensen nodig? Nieuw Leven. En daar gaan de EvangeliŽn primair over. Dood en Opstanding.

 

Christus was de Eerste en wij zouden Hem volgen.

En zo komen we weer terug bij Johannes 3:16. God zond Zijn Zoon naar de wereld, dus voor iedereen. Maar de voorwaarde om in de hemel te komen is niet vergeving van zonde, maar dat men gelooft in Jezus Christus.

... Want een ieder die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

 

Misschien snap je dan, dat satan er werkelijk alles aan doet om het verlossingswerk van Christus te verdoezelen. Zodat je je blijft richten op zonden, terwijl God daar helemaal niet mee rekent. En daarom ga ik nu niet benadrukken dat homoseksualiteit zonde is.

Voor God is dat probleem opgelost en dat probeert satan elke keer weer te ontkrachten. Ben je Wedergeboren, dan ziet God Christus in jou. En ben je niet Wedergeboren, heb je geen Nieuw Leven, dan ziet God je niet, want je bent immers gestorven. 

God is een levende God en een God van de levenden, niet der doden (Matt.22:32)

 

Dit is ook wat ik uitdraag op mijn site. Het is de kern van de boodschap aan wereld. 

In dit aardse leven zou men een keus maken, dan wel het aanbod van Nieuw Leven aannemen. Doet men dat niet, dan is men dood en verblijft men na het aardse leven in het gebied (rijk) van de doden. Daar wacht men tot het laatste oordeel, waarbij allen geoordeeld zullen worden, die dan nog geen oordeel hebben ontvangen.

 

Kijk, deze Evangelische boodschap hoort u niet vanaf het kansel! We leven in de bedeling van genade. Titus 3:7 zegt:

Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

Wij zijn door Hem, na onze Wedergeboorte, gerechtvaardigd, ook als je in het vlees homo bent. En we hopen op dat wat we nog niet zien, zegt Romeinen 8:24 en 25. De hoop bestaat uit dat wij “met Hem erven” zullen, ook uit Rom.8. En het eeuwige leven, dat we nog niet zien, omdat wij sterfelijk zijn in het vlees!

 

Terug naar begin

Waarom is homoseksualiteit zonde?

Nu ik eerst met u het Evangelie van Jezus Christus centraal heb gesteld en met u heb vastgesteld dat zonde geen probleem meer is, ga ik het met u hebben over de...

 

Zonde.

 

Ik zie u al denken, “snap er niks van, wat wil die Melle nu?”

Ik heb het niet zomaar over de zonde, hoor.

 

We kunnen wel homoseksualiteit bestempelen als zonde, omdat de Bijbel dat nu eenmaal zegt dat het zo is. Maar als je niet verder komt dan dat, hoe leg je een homo dan uit dat dezelfde seksuele gevoelens die een hetro heeft, voor een homo ineens zonde is?

Snapt u dat?

 

Ik weet niet hoe het met uw seksuele leven staat, maar generaliserend gesproken is seks iets dat de mens als opwindend, plezierig en als een intiem genot ervaart. Wetenschappelijk gezien spelen hormonen daarbij een belangrijke rol. Seks brengt twee mensen dichter bij elkaar. (Ik heb het niet over verkrachting of seksueel misbruik uiteraard!!!)

 

Waarom heeft de Heer dit mechanisme zo gemaakt? Waarom is seks plezierig? Sommigen vergelijken de inspanning die met stevige vrijpartij gepaard gaat, met een 100 meter sprint op volle kracht.

Als seks alleen maar vermoeiend zou zijn en verder niets, dan is de voortplanting van het organisme in groot gevaar! Wellicht was de mens dan al uitgestorven.

Uitputting na de seks is voor sommigen vergelijkbaar met de inspanning van een hardloopwedstrijd. 

Okay nu gaan we naar ons Christelijke beeldvorming.

Misschien heeft u net als ik herinneringen aan uitzonderlijke momenten van genot. “Die ene keer ging alles goed en als ik eentje nog eens mocht herbeleven, dan was het die ene keer!”

Voor deze ene keer zeg ik nu, houdt dat moment niet vast, want dat leidt misschien te veel af. Als onze mondhoeken ophoog gaan bij die herinnering en onze ogen beginnen te stralen, hoe kunnen we dan zeggen dat dat zonde is als een homo dat ook wil?

 

“Wij hetro’s wel, maar sorry homo’s, jullie niet, dat is zonde!”  En dan druk ik mij nog heeeeel netjes uit!

 

De kerkelijke leer is kort gezegd: “je hebt zondaren ťn je hebt homo’s.” Alsof homo’s een groep apart zijn. Dat is absoluut niet het geval!

 

Als ik homo was, dan zou ik mij zoiets niet laat gezeggen. Het is toch veel te kort door de bocht. Wat heeft een homo nu aan de boodschap dat zijn of haar seksuele gevoelens zonde zijn en door de Bijbel worden afgekeurd.

 

De echte vraag die ten grondslag ligt en die zou ik ook hebben als ik homo was, is: “Maar waarom is homosex zonde?”

 

Het meest bekende dogmatische antwoord hierop is, omdat God man en vrouw schiep en niet man en man en omdat seks bedoelt is voor voortplanting. Dat klopt! Het is alleen niet een volledig antwoord. Want als seks tussen man en vrouw bedoelt is voor de voortplanting, hoe zit het dan met voorbehoedsmiddelen? Die voorkomen bewust dat voortplanting mogelijk is. Of als uw vrouw eierstokkanker heeft gehad en haar eierstokken zijn operatief verwijderd en ze is onvruchtbaar, mag er dan nog seks plaatsvinden? Want het is toch voor voortplanting bedoeld?

 

Het antwoord is dus onvolledig!

Er zijn gelovigen die er niets van snappen! 

Kijk, ik weet ook niet alles! God wel! Ik weet niet wat de Bijbel zegt over seks tussen twee vrouwen. Maar wat ik wel weet, is wat ik u probeer uit te leggen.

Ik vraag uw begrip voor de dingen die ik zeg. De dingen die ik nu ga uitleggen, vindt u misschien ongepast en smerig, maar ik heb als doel gesteld om een Bijbels antwoord te geven op wat er nu zonde is aan homoseksualiteit.

 

Dit antwoord is voor homo’s die terecht vragen hier over hebben. Maar ook voor hetero’s!

 

Terug naar begin

Typologie van seks.

Ik begin maar voorzichtig met typologie. Want gemeenschap tussen man en vrouw en de beide geslachtsorganen hebben in de Bijbel een typologische betekenis.

De penis kan pas naar binnen als hij in erectie is. Erectus, zoals in “homo erectus” betekent “rechtop”. De erectie is de uitbeelding van opstaan, dat doet hij immers, opstaan uit de dood, dat is opstaan uit de liggende positie. Van horizontaal naar verticaal.

 

Bij gemeenschap gaat de penis bij de vrouw naar binnen en rijkt hij tot in de baarmoeder. Want daar moet het zaad van de man terecht komen.

De baarmoeder komt in de Bijbel een aantal keer voor. De typologische betekenis van de baarmoeder is de verborgenheid. Het is de enige juiste plek waar de baby verblijft tijdens de zwangerschap. De baby is het grote wonder, het is het nieuwe leven. Ook de baby is de uitbeelding van wedergeboorte.

 

Daarom haalde ik Titus 3:7 aan!

Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

 

Dat eeuwige leven, is het Nieuwe Leven dat wij hebben ontvangen. Er staat “de hoop”, omdat we dat leven weliswaar nu al hebben ontvangen, alleen het is nog niet zichtbaar. Net als bij de baby in de buik van mamma. Of gewoon: de baarmoeder.

De baby is er wel, maar niet zichtbaar. Alleen de dikke buik van mamma is zichtbaar. Exact datzelfde beeld schetst onze Bijbel over ons!

 

Kol.3:3 ... , en uw leven is met Christus verborgen in God.

 

Maar...

Er is volgens de Bijbel Zelf nog een verborgen plaats, namelijk de anus. Wanneer we in de Bijbel lezen over dat een man niet bij een andere man gaat liggen met vrouwelijke bijligging (Lev.18:22), gaat het niet om zoenen, maar om anale sex. En aangezien dit onderwerp een taboe is, hoewel de Bijbel daar dus over schrijft, steek ik graag mijn nek uit boven het maaiveld, zodat als het u niet aanstaat...

 

Als Christen zou je seks tussen man en vrouw niet alleen aards moeten zien, want zelfs de daad is een uitbeelding van dingen die boven zijn! Dat staat in het vers voor

...en uw leven is met Christus verborgen in God.

 

En zo zouden we ook de diepere betekenis kennen en daarmee erkennen van anale seks. Want als we die kennen, dan begrijpen we waarom God dat een gruwel vindt. En dan kunnen we onze homoseksuele broeder een echt antwoord geven.

De toiletgang is ergens een Bijbelse typologische uitdrukking van. 

In de anus kan uiteraard geen nieuw leven wonen. Toch baart de anus iets. Zoals de baarmoeder zich ook opent en het Nieuwe Leven geopenbaard wordt, doet de anus hetzelfde.

Het verschil is alleen zo groot! We leggen een keutel niet in een wiegje en sturen geen kaartjes als we op de wc hebben gezeten, toch!

Wat de baarmoeder voortbrengt is de uitbeelding van het Nieuwe Leven, wat de Bijbel noemt een schepsel en wat het andere voortbrengt is een uitwerpsel. En een uitwerpsel is dat wat uitgeworpen wordt. Noem nu eens iets dat in de Bijbel uitgeworpen wordt?

 

∑         Satan (Opb.12:9)

∑         De engelen van satan (Opb.12:9)

∑         En demonen worden door de Heer uitgeworpen uit bezeten mensen. Vele malen!

 

Wat uitgeworpen wordt, zegt de Bijbel, is onrein. Daarom worden demonen ook wel onreine geesten genoemd. De anus is de uitbeelding van verborgenheid van dat wat uitgeworpen wordt of zal worden. Het is overdrachtelijk de plek waar een medium heen gaat om met overledenen te communiceren, het is de plek waar Babel is volgens Openbaring 17:5 “verborgenheid”, anus. Het is ook de plek waar BeŽlzebul, de heer der vliegen, strontvliegen regeert.

 

Op die plek hoort de erectie, de “opgestaande”, de Wedergeborene dus absoluut niet thuis! En daarom zegt de Heer in Leviticus 18 dat die manier van gemeenschap een gruwel is. En daarom noemt de Bijbel de anus een verborgen plek, waar overdrachtelijk het grote Babylon is,

 

Opb.17:5 ... de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

 

Tenslotte vinden we ook nog een kortsluiting met het Bijbelboek Judas, waarin wordt gezegd dat Sodomie, dat is gemeenschap van mannen met engelen, op dezelfde wijze gebeurt als tussen mannen met mannen.

 

Met deze Bijbelkennis kunt u exact aangeven waarom homoseksualiteit een gruwel is en welk aspect een gruwel is. Want twee vrouwen die zoenen, wordt niet beschreven als een gruwel in de Bijbel! Door Bijbelstudie wordt onze kijk op homo’s als het goed is, bijgesteld.

Het gaat in het bijzonder om 1 daad! Als u al het andere daar ook onder wil scharen, dan zit u wel met het probleem dat de Bijbel daar niet over spreekt. Althans, ik heb dat nog niet gevonden.

 

Terug naar begin

Practisch Christen homo zijn.

Mocht je homo zijn, dan is het allerbelangrijkste dat je Wedergeboren bent! Want dan zijn niet alleen je zonden weggedaan, maar heb je ook de hoop op dat eeuwige leven dat we nu nog niet zien, maar er wel is, namelijk in Christus verborgen in God.

 

Er is iets mis met deze wereld, met Zijn schepping! Daarom zal alles worden vervangen. Die belofte doet God ons in Zijn Woord. Dus moet je daar op staan en dat vast houden.

In die toekomstige nieuwe schepping, zullen alleen nieuwe schepselen wonen. En ben je Wedergeboren en homo, dan kennen wij je niet als zondaar, naar het vlees, maar zien wij je zoals Christus jou ziet: Een nieuw schepsel. Dat zegt de Heer Zelf!!!

 

2Kor.5:16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

 

En als dit nog niet sterk genoeg is, spoel dan even terug naar het begin van deze IsvG.

 

Typologie, voorafschaduwingen van hogere dingen, vinden we ook terug in het heilig avondmaal. Zullen we dit samen doen?

 

Tot slot wil ik met u gaan naar 1Timotius 6, waar Paulus Timotius schrijft over de dwaze en schadelijke begreerlijkheden van deze wereld. De wereld die God heeft losgelaten, de wereld die haar eigen god volgt en waarvan de Here Jezus zei in Joh.7:7 :

 

De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.

 

Maar dan zet Paulus dit beeld van de wereld waar iets mis mee is, tegenover hen die nu al deel uitmaken van die Nieuwe Schepping!

 

1Tim 6:11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

1Tim 6:12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

1Tim.6:12

1Tim 6:13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft,

1Tim 6:14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus;

1Tim 6:15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;

1Tim 6:16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

1Tim 6:17 Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten;

1Tim 6:18 Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam;

1Tim 6:19 Leggende zichzelven weg tot een schat een goed fondament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen.

1Tim 6:20 O TimotheŁs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap;

1Tim 6:21 Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.

 

 

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.