Noorse profetie: WO III

  1. Inleiding
  2. Hier volgt de Nederlandse vertaling van het visioen
  3. De derde wereld oorlog en daarvoor.
  4. De grote afval.
  5. Moreel verval: geweld en pornografie.
  6. Immigratie
  7. De derde wereld oorlog
  8. Chronologisch overzicht van alle genoemde punten.
  9. Wat zegt de bijbel over deze profetieŽn.

LET OP: Vergeet niet profetieŽn te toetsen aan de Bijbel!


Inleiding

Emanuel Minos.

"Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen, dat de mensen hier het vervelend beginnen te vinden en ze zullen hen hard behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol."

Bovenstaand een deel van een visioen dat een oude dame in Valdres, Noorwegen, in 1968 kreeg. Het werd enkele jaren geleden openbaar gemaakt door Emanuel Minos, een 81-jarige evangelist uit Noorwegen, en trok onlangs weer belangstelling doordat Minos er opnieuw over sprak tijdens een grote bijeenkomst in Oslo.

Minos, die in 1925 in Belgisch Congo werd geboren en later enige tijd in Zuid-Afrika woonde, kwam als jongeman naar Noorwegen om theologie te studeren. Hij zou er nooit meer weg gaan. Juni vorig jaar, toen hij 80 werd, werd hem een feestelijke avond aangeboden waar bijkans heel evangelisch Noorwegen acte de presence gaf. Minos staat in Noorwegen hoog aangeschreven en wordt wel eens 'de Billy Graham van Noorwegen' genoemd.

Onlangs vertelde hij ten overstaan van een groot publiek tijdens een samenkomst, hoe een oude vrouw hem deelgenoot had gemaakt van een visioen dat zij had gehad. Ze vertelde Minos er over, kort nadat ze het visioen had gehad. Ze vertelde hem erbij dat zij het niet meer mee zou maken, maar hij wel. En dat hij er pas later over zou mogen praten, wanneer de mensen het zouden kunnen begrijpen.

Veel immers van wat zij in 1968 in het visioen zag was - voor die tijd - erg ongebruikelijk. Ze zag, in een tijd waarin de Koude Oorlog in alle hevigheid woedde, een 'ontspannen verhoudingen' tussen Oost en West, maar ook lauwheid onder christenen (ze sprak over het 'welvaartsevangelie' (door haar 'geluksevangelie' genoemd) in een tijd dat nog niemand die bui al zag hangen, en ze waarschuwde indringend voor een enorm moreel verval. Ook noemde ze stromen van mensen die naar Europa zouden komen. Ze had het over asielzoekers in een tijd dat dat nog in de verste verte geen item was. Ze kende het woord 'asielzoeker' nog niet eens.

Het 'Noorse visioen' heeft de afgelopen tijd steeds meer aandacht getrokken. Nadat Emanuel Minos er uitgebreid over sprak en het verhaal, zoals hij dat destijds eind jaren zestig had opgeschreven, voorlas, verscheen het al spoedig in allerlei vertalingen op internetsites.

Het Duitse evangelische persbureau Idea publiceerde het visioen enkele maanden geleden in het Duits. In Nederland echter kreeg het nog nauwelijks aandacht. Daar lijkt nu verandering in te komen. De afgelopen weken doken er op diverse plaatsen Nederlandse vertalingen op.

Alpha Online heeft de afgelopen dagen contact gezocht met Emanuel Minos. Nadat we de Nederlandstalige versie hadden vergeleken met een Engelstalige - en de vertaling correct bleek - hebben we Minos die Engelstalige versie voorgelegd met de vraag of dat inderdaad de versie van het verhaal zoals die door hem naar buiten is gebracht. Hij bevestigde dat.

Minos vertelde ons dat hij, toen hij de inhoud van het visioen voor het eerst te horen kreeg, het zo ongeloofwaardig vond, dat hij het opborg in een kast en er niets van wilde weten. "Ik dacht bij mezelf: Als ik dit tegen andere mensen vertel, verklaren ze me voor gek. Ik durfde het niet aan om dit openbaar te maken." Maar nu, meer dan 35 jaar later, is Minos tot de conclusie gekomen dat veel van wat destijds onbegrijpelijk leek, inmiddels heel 'normaal' is en dat de inhoud van het visioen nu veel logischer lijkt. "Ik vond dat ik het niet meer voor mezelf kon houden."

Back to Top

Hier volgt de Nederlandse vertaling van het visioen

Ik heb de tijd gezien, net voor de terugkomst van Jezus op aarde. Er breekt een Derde Wereldoorlog uit. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld als een soort globe. Ik zag Europa, land voor land. Ik zag ScandinaviŽ. Ik zag bepaalde scŤnes die gaan gebeuren, vlak voor de terugkomst van Jezus en net voor de laatste ramp plaatsvindt, een ramp zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt.

Ze zet hier de volgende aspecten uiteen. Hieronder in chronologische volgorde:

1.     Ik zag bepaalde scŤnes die gaan gebeuren

2.     een ramp zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt.

3.     vlak voor de terugkomst van Jezus

4.     Er breekt een Derde Wereldoorlog uit.

5.     net voor de laatste ramp plaatsvindt

6.     de terugkomst van Jezus op aarde.

 

Ze noemde vervolgens vier 'golven' die ze in het visioen waarnam.

 

Back to Top

De derde wereld oorlog en daarvoor.

1. Net voor Jezus terug komt, en net voor de Derde Wereldoorlog uitbreekt, komt er een ontspanning, die wij nooit eerder gehad hebben. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West. (Dhr Minos wijst op het feit dat de uitspraak van deze profetie viel in 1968, toen de koude oorlog op het hoogst was.) In deze periode van vrede en rust komt er ontwapening in meerdere landen, ook in Noorwegen en ook deze keer zij wij niet voorbereid als de oorlog losbreekt. De Derde Wereldoorlog begint op een manier, die niemand had verwacht en van een onverwachte kant.

Hieronder een chronologisch overzicht van “3de wereld oorlog”

1.     toen de koude oorlog op het hoogst was.

2.     Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West. (Val van de Berlijnse muur)

3.     komt er een ontspanning, die wij nooit eerder gehad hebben.

4.     komt er ontwapening in meerdere landen.

5.     Net voor Jezus terug komt,

6.     De Derde Wereldoorlog begint op een manier, die niemand had verwacht en van een onverwachte kant.

 

Back to Top

De grote afval.

2. Er zal een lauwe houding, zonder weerga, ontstaan onder christenen. Een afval van het ware levende christendom. Net voor Jezus terugkomt, willen de christenen niet openstaan voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een 'geluksevangelie'. Nu gaat het meer om succes te hebben, om iets te zijn. Het gaat om materiŽle goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen. In plaats van de verkondiging die wij van generatie op generatie hebben gezien, zoals het opnemen van het kruis en het volgen van Jezus, zullen vermaak, kunst en cultuur de plaats innemen van de kerken, de gebedshuizen en andere locaties waar eens samenkomsten werden gehouden waar mensen werden opgewekt Christus te volgen, waar men berouw toonde en tot levend geloof kwam. Dit zal in hoge mate toenemen, net voor de terugkomst van Jezus.

Hieronder het chronologisch overzicht van de grote afval.

1.     Een afval van het ware levende christendom.

2.     Ze willen niet meer horen over zonde en genade

3.     ontstaat een vervanging, een 'geluksevangelie'

4.     Het gaat om materiŽle goederen

5.     Kerken zullen leeglopen

6.     vermaak, kunst en cultuur de plaats innemen van de kerken,

7.     Dit zal in hoge mate toenemen

terugkomst van Jezus.

 

Back to Top

Moreel verval: geweld en pornografie.

3. Er komt een moreel verval, dat het oude Noorwegen nog nooit eerder heeft meegemaakt. Mensen gaan leven als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid voor het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden en men zal zich hiervoor verontschuldigen op allerlei manieren. Dit zal ook gebeuren in christelijke kringen. Men omarmt het zelfs. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen nog nooit eerder meegemaakt hebben. Televisie zal vol zijn van geweld, van gruwelijk geweld, waardoor mensen leren te vermoorden en te vernietigen, waardoor onze straten niet veilig meer zijn. Mensen gaan nadoen wat ze zien. Er is niet slechts ťťn kanaal op de tv te zien, maar de tv wordt vol kanalen. (Minos wijst op het feit dat in 1968 de komst van de TV net begon in Noorwegen.) Het wordt net zoals wij het kennen van de radio. Wij kunnen het ene station na het andere nemen en de tv wordt vol van geweld. (Zij kende het woord “kanaal” toen nog niet en gebruikte daarom het woord station zoals bij de radio, aldus Minos.) Mensen gaan het gebruiken als vermaak. Wij zullen vreselijke scŤnes van moord en vernieling zien en dat wordt verspreidt in de maatschappij. Er zullen ook bedscŤnes te zien zijn op tv. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm. (Minos: “ik protesteerde hierop en zei dat we een paragraaf hebben die dit soort dingen verbiedt!”) De oude vrouw vervolgt, het gaat allemaal gebeuren en je zult het zien. Alles wat wij eerder gehad hebben, de goede dingen, zullen afgebroken worden en de meest ongepaste dingen zullen wij zien voor onze ogen.

Uiteenzetting van bovenstaande:

1.     De opkomst van de importantie van de televisie.

2.     De opkomst van de normvervaging.

3.     De opkomst van geweld. Wat men op TV ziet (bijv. films) hoe je iemand doodschiet, zal op straat na gedaan worden.

4.     De opkomst van pornografie en het vele bloot dat dagelijks te zien is op televisie.

 

Back to Top

Immigratie

4. Mensen van arme landen zullen naar Europa stromen. (E. Minos wijst op het feit dat er in 1968 er nog niet is bestond als immigratie.) Zij zullen ook naar ScandinaviŽ, naar Noorwegen, komen. Er zullen er zoveel komen dat mensen het hier vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol. (E. Minos protesteerde daarop, toen in 1968 niet wetende, dat dit letterlijk zou uitkomen!)

Back to Top

De derde wereld oorlog

Toen, zegt Emanuel Minos, stroomden de tranen over de wangen van de oude dame. Ze ging verder: "Ik zal het niet meemaken, maar jij zult het zien. Dan, ineens, komt Jezus weer en de Derde Wereldoorlog breekt los. Het wordt een korte oorlog. Alles wat ik eerder gezien heb is alleen een spelletje in vergelijking met deze oorlog, die wordt beŽindigd met een atoombom. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen. Het gaat over meerdere continenten, over Amerika, Japan, AustraliŽ, alle rijke landen. Het water wordt vervuild. Wij kunnen in de aarde niets meer kweken. Het resultaat is dat er alleen een rest overblijft. De rest van de rijke landen zal proberen naar de arme landen te vluchten, maar daar zullen de mensen net zo hard tegenover hen zijn, als wij waren tegenover de mensen die naar ons toe kwamen.

Ze eindigde haar verhaal met: Ik ben blij dat ik het niet zal meemaken. Maar als die tijd komt, moet je moed verzamelen en het vertellen. Ik heb het van God gekregen. Niets hiervan spreekt tegen wat de Bijbel vertelt. Maar diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

Chronologisch overzicht van de derde wereld oorlog.

1.     Dan, ineens, komt Jezus weer,

2.     diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

3.     de Derde Wereldoorlog breekt los.

∑        Het gaat over meerdere continenten, over Amerika, Japan, AustraliŽ, alle rijke landen.

∑        die wordt beŽindigd met een atoombom.

∑        Het resultaat is dat er alleen een rest overblijft.

a.     De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen.

b.     Het water wordt vervuild.

c.     Wij kunnen in de aarde niets meer kweken.

De rest van de rijke landen zal proberen naar de arme landen te vluchten,

Back to Top


Chronologisch overzicht van alle genoemde punten.

∑        Ik zag bepaalde scŤnes die gaan gebeuren

1.     (toen de koude oorlog op het hoogst was.)

2.     Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West. (Val van de Berlijnse muur)

3.     komt er een ontspanning, die wij nooit eerder gehad hebben.

4.     komt er ontwapening in meerdere landen.

5.     Een afval van het ware levende christendom.

6.     Ze willen niet meer horen over zonde en genade

7.     ontstaat een vervanging, een 'geluksevangelie'

8.     Het gaat om materiŽle goederen

9.     Kerken zullen leeglopen

10. vermaak, kunst en cultuur de plaats innemen van de kerken,

11. Dit zal in hoge mate toenemen

12. De opkomst van de importantie van de televisie.

13. De opkomst van de normvervaging.

14. De opkomst van geweld. Wat men op TV ziet (bijv. films) hoe je iemand doodschiet, zal op straat na gedaan worden.

15. De opkomst van pornografie en het vele bloot dat dagelijks te zien is op televisie.

∑        een ramp zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt.

∑        de terugkomst van Jezus.

1.     Net voor Jezus terug komt,

2.     terugkomst van Jezus.

3.     Dan, ineens, komt Jezus weer,

4.     diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

 

∑        Er breekt een Derde Wereldoorlog uit.

1.     De Derde Wereldoorlog begint op een manier, die niemand had verwacht en van een onverwachte kant.

2.     Het gaat over meerdere continenten, over Amerika, Japan, AustraliŽ, alle rijke landen.

3.     die wordt beŽindigd met een atoombom.

4.     Het resultaat is dat er alleen een rest overblijft.

a.     De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen.

b.     Het water wordt vervuild.

c.     Wij kunnen in de aarde niets meer kweken.

d.     De rest van de rijke landen zal proberen naar de arme landen te vluchten,

∑        net voor de laatste ramp plaatsvindt

∑        de terugkomst van Jezus op aarde.

Back to Top


Wat zegt de bijbel over deze profetieŽn.

Ik zag bepaalde scŤnes die gaan gebeuren Matt. 24:8 “Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.”

Een afval van het ware levende christendom & Kerken zullen leeglopen. 2 Thess 2:3b “tenzij dat eerst de afval gekomen zij”

ontstaat een vervanging, een 'geluksevangelie' Matt. 24:5 “Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.”

De opkomst van de normvervaging & geweld. Matt. 24:12 “de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.”

Er zullen er zoveel komen dat mensen het hier vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Immigratie. Matt. 24:10 “En dan zullen er velen geŽrgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.”

Dan, ineens, komt Jezus weer, diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig. 1 Thess 1:10 “En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.”

Er breekt een Derde Wereldoorlog uit, die wordt beŽindigd met een atoombom. Opb. 8:7-12 7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.

 

Het water wordt vervuild. Opb.8:8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. 9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.

10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. 11 En de naam van de ster wordt genaamd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

 

De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen. Opb. 8:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel ervan zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten; en van de nacht eveneens.  


 

Toetsing van de profetie:

Volgens mij is wat deze Noorse vrouw in 1968 in een visioen, bijbels te onderbouwen. Heel belangrijk. Maar het belangrijkste is mijns inziens, dat de Here Jezus Christus centraal staat en verheerlijkt wordt. Ook dit aspect zie ik terug in deze profetie.

 

Voor mij persoonlijk is het slot het belangrijkste uit deze profetie:

Ze eindigde haar verhaal met: Ik ben blij dat ik het niet zal meemaken. Maar als die tijd komt, moet je moed verzamelen en het vertellen. Ik heb het van God gekregen. Niets hiervan spreekt tegen wat de Bijbel vertelt. Maar diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

 

Gods zegen, Melle.

BRON: http://www.geloofjijindebijbel.nl/noors_visioen.htm