Zeer opmerkelijk.

 1. 1260 dagen, 42 maanden of tijd, tijden en een halve tijd.
 2. 9/11 in de profetische tijdslijn.
 3. Rosh HaShana 2008 in de profetische tijdslijn.
 4. Wetenswaardigheidjes.
 5. Update 2013, Paus Franciscus.

1260 dagen, 42 maanden of tijd, tijden en een halve tijd.

In het Bijbelboek DaniŽl, maar ook in Openbaring vinden we de tijdslijn voor Gods Toorn en de Komst van de Here Jezus. Ik vond per toeval iets opmerkelijks en toen ik wat verder ging speuren, nog meer opmerkelijke zaken.

Terug naar begin

9/11 in de profetische tijdslijn.

De Bijbel leert ons dat de eerste en de tweede helft van de 70ste week van DaniŽl, bestaan uit 1260 dagen, of 42 maanden, of 3,5 jaar of een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.

Deze twee eerste en tweede helft vormen samen de 7 jaren van de geopenbaarde satan op aarde. Ook wel bekent als "de 70ste week van DaniŽl". De lengte bedraagt geen 7 jaren van 365 of 366 dagen, maar profetische jaren van 360 dagen. Bij elkaar opgeteld zijn dat 2520 dagen.

11 september 2001 was voor heel de wereld een memorabele dag. Voor de Here God was dit veel minder van belang. Dit was en is een wetteloze daad en refereert daarmee niet naar Gods Heilsplan, maar wel naar de wetteloze, namelijk satan.

Wat gebeurde er 1260 en 2520 dagen na 9/11?

 • 9/11 1260 dagen, na 9/11, op dinsdag 22 februari 2005: George W. Bush brengt als eerste Amerikaans president een bezoek aan de Europese Unie te Brussel.
 • 9/11 2520 dagen na 9/11, op  dinsdag 5 augustus 2008, viert men in de VS Atomic Bomb day. De dag daarop is nog een zeer opmerkelijke feestdag: Nag Pantsjami 2. Nag Pantsjami is een HindoeÔstisch slangenfestival ter ere van de slangengoden. Een dag van de verering van de mythische oerslang die in de onderwereld verblijft.

 

 
Terug naar begin

Rosh HaShana 2008 in de profetische tijdslijn.

Het Joodse jaar 5769, beter bekent als Rosh HaShana 2008, werd gevierd van maandagavond 29 september tot woensdagavond 1 oktober 2008. Nu, dit was en is een zeer belangrijke dag in Gods Heilsplan. Dat kunt u hier lezen.

 

Wat gebeurde er 2520 en 1260 dagen voor Rosh HaShana?

 • 2520 dagen voor Rosh HaShana 2008: in deze week, op zaterdag 10 november 2001, gebruikte Bush in zijn speech voor de VN voor het eerst het woord “Palestina”.
 • 1260 dagen voor Rosh HaShana 2008: Op dinsdag 19 april 2005, op de dag precies 1260 dagen voor Rosh HaShana, wordt, na een conclaaf van slechts anderhalve dag, de Duitse kardinaal Joseph Ratzinger verkozen tot de opvolger van paus Johannes Paulus II. Hij neemt de naam Benedictus XVI aan.

Dit is wel zeer opmerkelijk te noemen. Omdat de paus een type, een voorafschaduwing, een voorbeeld is van de antichrist. Het heeft niets met tijdsberekeningen te maken, waar dit wel mee te maken heeft, is het geven van een voorbeeld hoe het straks zal gaan.

Dus zoals de paus opstond 1260 dagen voor Rosh HaShana, zo zal de antichrist op de "heilige stoel" gaan zitten 1260 dagen voor de Bazuin die samengaat met de Wederkomst van onze Here Jezus.

Terug naar begin

wetenswaardigheidjes.

Dan wil ik je nog een paar wetenswaardigheidjes meegeven. Volgens satan begint de nieuwe tijd (New Age) op 21-12-2012. Wist je dat:

 • 1260 dagen voor 21-12-2012 = vrijdag 10 juli 2009 (week 28 van dit jaar).
 • 2520 dagen voor 21-12-2012 = vrijdag 27 januari 2006.
 • op vrijdag 27 januari 2006, de planeet Saturnus in oppositie stond van de zon, vanuit de aarde gezien.
 • Saturnus een figuur is uit de Romeinse mythologie en ook wel als een onderwereldgodheid wordt beschouwd.
 • Saturnus een verwijzing is naar de satan.
 • op vrijdag 10 juli 2009 Saturnus weer in beeld is, nu omdat hij samen met Mars opkomt, wanneer de zon ondergaat. Zo dicht als Saturnus en Mars bij elkaar staan is dan pas weer te zien in 2022.

 

Wist je dat:

 • Tussen Rosh HaShana 2008 en vrijdag 10 juli 2009 (week 28) 40 weken zit.
 • dat 40 weken na 9/11, IsraŽl begon met de bouw van de muur.
 • Tussen 14 mei 2008, het 60 jarig feest ter ere van de stichting van de staat IsraŽl en Rosh HaShana 2008, precies 20 weken zit.

 

Wat moeten we met deze weetjes? Het is interessant te noemen en het is ter kennisneming. Omdat we om ons heen kijken, staan we minder snel ergens van te kijken.

*Alles is drie maal na gerekend, toch zou er ergens een rekenfoutje kunnen zitten. Daarom is dit onder voorbehoud van rekenfouten.

 

Terug naar begin

Update 2013, Paus Franciscus.

Aangezien er een nieuwe paus is uitgekozen, zou je mogen verwachten dat, net als bij zijn voorganger, er markante zaken verbonden zijn aan de datum waarop hij paus werd. En wat blijkt….

 

Je raad het al!

 

De Nieuwe Paus werd gekozen op 13–03–2013

         2520 dagen later: 05-02-2020

o   Ik heb (nog) niets gevonden.

 

         2520 dagen eerder: 19-04-2006

o   Het getal 33 komt boven drijven in directe samenhang met ArgentiniŽ. Landing of the 33 Patriots Day

o   …ťn dag daarvoor 18-04-2006 conjunctie van Venus met Uranus.

 

         1260 dagen later: 24-08-2016

o   Feestdag oogsten van de doden (Religieus feest in de dagen van het Romeinse Rijk.) Mundus patet

o   …ťn dag later 25-08-2016 conjunctie van Mars met Saturnus

 

         1260 dagen eerder: 30-09-2009

o   Godslasteringsdag. Blasphemy-Day

 

         666 dagen later: 08-01-2015

o   Herdenking van de Jodenhater en RK heilige Apollinaris Claudius.

o   Verjaardag van atoombomdreiger Kim Jong-Un van Noord Korea.

 

         666 dagen eerder: 17-05-2011

o   RK.viering ter ere van de Paschal Baylon, Franciscus order.

o   Hoe heet de nieuwe paus ook al weer?

 

En over de paus vond ik nog iets.

Als je 666 deelt door 33, krijg je 20,18181818.

Wanneer je de komma opschuift, krijg je 2018.

Het jaar 2018 + 181,81… dagen. Dat is afgerond 182 dagen.

Reken je van 01-01-2018 er 182 dagen bij op, dan kom je uit op 02-07-2018

 

         02-07-2018

o   World UFO Day

o   71 jaar, op de dag af, van het Roswell incident.

 

Wat heeft dat met de nieuwe paus te maken?

Tussen de dag waarop de paus, paus werd en World UFO Day in 2018, zitten 1937 dagen.

         De paus werd geboren op 17-12-1936

o   Het jaar in decimalen: 1936,96 = 1937

 

Terug naar begin