Shalom of Sjaal om?

 1. Ter inleiding.
 2. Zonnevlekken.
 3. EyjafjallajŲkull vulkaanuitbarsting.
 4. Deepwater Horizon.
 5. Conclusies.

Ter inleiding.

Wetenschappers liggen normaal gesproken wel vaker met elkaars leerstellingen over hoop. Maar op dit moment is het een gedonder van jewelste in wetenschapsland. Krijgen we een ijstijd of niet? En zo ja, dan zou deze al wel eens kunnen zijn begonnen.

De winter viel dit jaar vroeg in. Dat gold niet alleen voor Nederland, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk en Noord Europa. Weermannen en –vrouwen spraken over “diepvrieskou” in Noorwegen en Zweden. Je zou denken, daar is het toch altijd koud! Maar tussen kou en kou zit verschil. 

Hoe reŽel is een eventueel begonnen of op zeer korte termijn aanvangende ijstijd eigenlijk? Er zijn veel factoren die daar een rol in spelen.

 

Terug naar begin

Zonnevlekken.

Uit een artikel van april 2009.

Dr. Willie Soon, een astrofysicus bij het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, zegt dat de activiteit van de zon in rechtstreeks verband staat met de globale klimaatsverandering op aarde. "De zon is de allesomvattende energieleverancier voor het leven op aarde. Dezer dagen krijgt de zon enorm veel aandacht van een heleboel wetenschappers omdat de zonneactiviteit al 18 maanden op een laag pitje staat. Dat komt omdat er weinig zonnevlekken zijn." Maar er is nog meer aan de hand. Minder zonnevlekken zouden zorgen voor de afkoeling van onze planeet.  

Op dit ogenblik beleven wij het grootste zonneminimum met de minste zonnevlekken in bijna 100 jaar. En dat verschijnsel heeft volgens Dr. Soon een invloed op ons klimaat: "Wanneer er veel zonnevlekken zijn, dan komt er veel meer lichtenergie van de zon naar de aarde. Dat zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Wanneer de zon minder zonnevlekken genereert is er minder energie voor het klimaatsysteem op aarde. En dat betekent een koelere planeet."

bron: grenswetenschap.nl

 

 

De afgelopen 23 jaren is het op aarde warmer geworden door de toename van de zonnevlekken. Globalwarming komt mijns inziens en met mij vele wetenschappers, niet door de uitstoot van CO2, dus door menselijk handelen, maar door de zon. In maart 2010 had de zonneactiviteit weer moeten toenemen. Maar tot verbazing van de wetenschappers bleef dit uit.

Er zijn zelfs maanden geweest waar geen enkele zonnevlek is waargenomen. Dit is een belangrijke factor in het afkoelen van de aarde. Daardoor is er in ScandinaviŽ twee maanden te vroeg al sneeuw gevallen. En in de Alpen viel er, in 2010, in ťťn week tijd net zoveel sneeuw als de totale hoeveelheid van 25 oktobermaanden samen. Grote hoeveelheden sneeuwval legde vele Europese vliegvelden plat en sneuvelden er vele sneeuw en kouderecords.

 

Terug naar begin

EyjafjallajŲkull vulkaanuitbarsting.

Was het eind 2010 de sneeuw die vele vluchten annuleerden, een aantal maanden eerder waren het de aswolken van de vulkaan EyjafjallajŲkull die het vliegverkeer in delen van Europa, dagen lang, plat legde. Deze vulkaan is nog altijd actief en de kans dat de eerder genoemde vulkaan tot uitbarsten komt, is dan ook nog steeds reŽel. Aan de EyjafjallajŲkull-vulkaan is een nog veel grotere vulkaan verbonden, namelijk de Katla-vulkaan. Ook deze kan nog tot uitbarsten komen.

 

Bij de uitbarsting van de EyjafjallajŲkull-vulkaan in april 2010, is veel vulkanisch as de lucht in geslingerd. Deze as bevat onder andere zwaveldioxide. Een deel daarvan is op de aarde neergekomen. Maar de rest is in de bovenste atmosferische laag van de aarde, ook wel de thermosfeer genoemd, terecht gekomen en heeft deze laag dusdanig doen krimpen dat wetenschappers dit niet kunnen verklaren. Dit werd in 2010 gemeld door CNN. De thermosfeer verminderd in samenwerking met de verminderde zonnevlekkenactiviteit en de zwaveldioxidedeeltjes die zich daar ver boven bevinden, dat het zonlicht de aarde bereikt. Want op grote hoogte wordt het zonlicht nu door die deeltjes gereflecteerd. Het zonlicht zorgt voor warmte op aarde, maar deze warmte bereikt de aarde nu minder goed. Dus draagt bij aan de afkoeling van de aarde.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat grote vulkaan uitbarstingen de maanden daarop een lichte temperatuursdaling laten zien. Deze duren soms wel 12 maanden. Ook is het terug te zien in de kwantiteit van oogsten bijvoorbeeld.

 

Terug naar begin

Deepwater Horizon.

In 2010 zonk, na een explosie, het olieboorplatform “Deepwater Horizon”, van de firma British Petroleum (BP). Een olielek op de bodem van de Golf van Mexico en het zeer trage, onprofessionele optreden van de Amerikaanse regering van Obama, zorgde voor de grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis. 

De Golf van Mexico is ťťn van de belangrijkste plekken op aarde als het gaat om warmte. Het is de “kachel” voor Europa en het aangrenzende Aziatische continent.

 

Er is een Golfstroom die de hele wereld overgaat. Dit is een terugkerend patroon, een vicieuze cirkel. Het warme zeewater dat uiteindelijk de Noordzee binnenkomt, werd opgewarmd voor het noordoostelijke kustgebied van het Zuid-Amerikaanse continent en in de Golf van Mexico. Vanuit de Golf van Mexico gaat het warme zeewater de Atlantische oceaan over en zorgt ervoor dat Nederland geen strenge winters heeft en dat de Noordzee in de winter ijsvrij blijft. 

Maar, let goed op, de milieuramp in de Golf van Mexico heeft invloed gehad op deze vitale vicieuze cirkel. Diverse wetenschappers hebben vastgesteld dat de Golfstroom is verstoord sinds de olielek in de Golf. Dit houdt concreet in dat het warme zeewater uit de Golf nauwelijks meer warmwater transporteert, waardoor Europa veel te weinig warmte vanuit de zee ontvangt. 

Een van die wetenschappers is de Italiaan Gianluigi Zangari. Hij schreef zijn bevindingen in een artikel met de titel: Het olielek van BP kan een onherstelbare schade aan de wereldwijde Golfstroom klimaat warmteregulatie activiteit veroorzaken. 

Zangari zegt: “De recentste real-time satellietbeelden hebben we vergeleken met de data van de afgelopen jaren. Deze tonen voor het eerst aan dat er direct bewijs is voor het plotselinge stoppen van de “loop current” (het cirkeltje dat het zeewater maakt in de Golf van Mexico), dat een cruciaal onderdeel is van de circulerende Golfstroom.” Verder geeft Zangari nog aan dat er geen afwijkingen in de Golf van Mexico (de Loop current) zijn aangetroffen tot aan mei 2010. Hij ziet een plausibele verklaring voor dit gebeuren in het gebruik van onder andere biochemische middelen in het bestrijden van de olielek in de Golf. 

Zangari sluit vervolgens af met de volgende conclusie na aanleiding van zijn bevindingen: “Het is redelijk / eerlijk om te voorspellen, dat dreiging van het stoppen van een cruciale warmtestroom zoals de “Loop current” dat genereert, een kettingreactie van onvoorspelbare kritische fenomenen creŽert en instabiliteit… wat mogelijk ernstige consequenties heeft op de dynamiek van de warmteregulerende Golfstroom op het klimaat in de wereld.” 

In het kort gezegd: “Als het zeewater niet voldoende wordt opgewarmd, waar het opgewarmd hoort te worden, heeft dat wereldwijde consequenties op het klimaat in de wereld. De plekken die verwarmd zouden moeten worden, koelen dus af!

 

 

 

 

 Download het Engelstalige rapport hier.

De Golfstroom zorgt ook voor de warmte die wordt meegevoerd in de bovenste luchtstromen, de zogenoemde “Jetstreams”. Warmte wordt over de wereld verspreidt door het water enerzijds en de bovenste luchtstromen anderzijds. Een verstoring in de Golfstroom heeft direct effect op de Jetstreams. Zo is er al wetenschappelijk vastgesteld en gezien op satellietbeelden, dat de Jetstream boven Canada in tegengestelde richting trok. Dit zijn waarschijnlijk de eerste zichtbare gevolgen van het stoppen van de “loop current” in de Golf van Mexico. Maar wat zal er gebeuren als normale patronen plotseling wijzigen?

Terug naar begin

Conclusies.

Globalwarming? Lariekoek!

 • De afname van de zonneactiviteit zorgt ervoor dat het koeler is dan het hoort te zijn.
 • Door zwaveldioxidedeeltjes in de thermosfeer wordt het zonlicht en daarmee de warmte deels tegengehouden en komt er dus minder warmte op de aarde dan normaal gesproken.
 • Door het wetenschappelijk vastgestelde feit dat de loop current, een cruciaal onderdeel van het warmteregulatie-systeem voor het wereld klimaat, is gestopt, zal er minder, zo niet veel minder warmte worden geleidt naar de gebruikelijke plekken. Vooral te denken aan Noord Europa en het Verenigd Koninkrijk.
 • Het is dan ook te verwachten dat milde winters zullen uitblijven en zomers koeler zullen zijn dan normaal, overmits er geen significante wijziging in deze, elkaar versterkende, situatie plaatsvindt.

 

Mogelijke toekomstige gevolgen bij het veranderen van het klimaat ten gevolge van bovenstaande conclusies zijn:

 • Ontstaan van een kleine ijstijd. (ReŽle kans)
 • Het zinken van Noord Europa in de zee. (Zeer hypothetisch)
 • Poolverschuiving. (Hypothetisch)
 • Klimaatsvluchtelingenstromen. (Zeer reŽle kans)
 • Overstromingen. (ReŽle kans)
 • Hongersnoden ten gevolge van mislukte oogsten. (ReŽle kans)
 • Oorlogen en geruchten van oorlogen ten gevolge van wereldwijde voedselcrisis (zie hongersnoden) en ongekende klimaatvluchtelingenstromen. (ReŽle kans)
 • Vergroting van de activiteit van de tektonische platen. (ReŽle kans) Hierdoor zullen er meer en zwaardere aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. (Hypothetisch)
 • EpidemieŽn en pandemieŽn door ongekende klimaatsvluchtelingenstromen. (ReŽle kans)

 

Dat doet me denken aan de woorden van de Here Jezus.

Luk. 21:9 En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet.

10 Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.

11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.

 

Wat het uiteindelijk wordt: Shalom of sjaal om? Ik denk het laatste. Maar niet getreurd, de Opname van de Gemeente komt er aan. Laten we die vreugdevolle, levende hoop niet uit het oog verliezen.

 

 

Gods zegen,

 

Melle.

Terug naar begin

Copyright © 201 Eindtijdinbeeld.nl, Melle Velema. Alle rechten voorbehouden.