Kort maar krachtig – evolutietheorie.

Sommige onderwerpen zijn heus wel “kort maar krachtig”  te verwoorden. Zo ook waarom het evangelie van Darwin op z’n minst een puur antichristelijke leer, dan wel religie is.

1.    De evolutietheorie leert dat alles is geschapen zonder God, omdat God niet bestaat.

2.    Als er geen God is, kan Hij ook niet zijn Zoon hebben gestuurd.

3.    En als Zijn Zoon niet mens is geworden, heeft Hij ook niet geleefd.

4.    Als Hij niet heeft geleefd, kan Hij ook niet voor onze zonden zijn gestorven aan het kruis.

5.    En kan Hij ook niet zijn opgestaan uit de dood.

De Bijbel zegt over deze theorie:

         Evolutietheorie leert dat Jezus niet in het vlees is gekomen:

         1Joh.4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

         2Joh.1:7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

 

         Evolutietheorie ontkent daarmee dat Jezus uit de dood opstond en daardoor de Christus is:

         1Joh.2:22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.

 

Hiermee laat de Bijbel zien dat deze algemeen aanvaarde theorie, die zelfs op normale christelijke basisscholen wordt geleerd, haaks staat op de Waarheid en direct afkomstig is van, zoals Johannes dat verwoord, de geest van de antichrist, satan zelf.

Met deze korte bewoording kunt u een dikke streep zetten door alles wat leeftijden hanteert van honderdduizenden tot miljarden jaren oud en ook dat de zon ouder is dan de aarde, zie Genesis hoofdstuk 1.

Gods zegen,

Melle Velema

Terug naar begin

Copyright © 2012  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.