Het grote wonder!


In mijn ontwikkeling en ontplooiing hebben twee handicaps mij altijd in de weg gestaan.
1) Dyslexie
2) Attention Deficit Disorder (ADD) / "het onoplettend type"

Kind met ADD, herken mijzelf direct!


Daardoor las ik en lees ik een stuk langzamer dan een "normaal" persoon en ben ik ook nog eens snel kwijt wat ik nu gelezen heb. Die combinatie is uiterst vervelend als je iets wilt leren.

Aan intelligentie ontbreekt het niet. Maar wat er in zit, komt er heel moeizaam uit. Toch heeft de Heer mij en mijn beperkingen gebruikt om Hem en Zijn Gemeente te dienen.

Als het werk van Eindtijd in Beeld louter en alleen op eigen kracht tot stand moest komen, zou ik nu na 6 jaar nog bezig zijn met het opzetten van de site.

Ik ken mijn zwaktes maar al te goed. Paulus zei daarover:

2Cor 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Aan Jezus Christus is alle eer, want Hij heeft mij en mijn zwakheden gebruikt om Zijn kracht te laten zien.

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.