Het geheim van het Vrijheidsbeeld; wie lost het op?

 

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,... (Ef.5:11)


Mijn aandacht werd laatst getrokken tot een tot nu toe onopgelost raadsel. Welk raadsel? In New York prijkt boven alles uit het Vrijheidsbeeld. Het beeld is een verwijzing naar een godin. In haar linkerhand houd zij een tablet vast, met de tekst:

JULY  IV  M DCCLXXVI 

In de eerste plaats staat er “juli 4 1776”, maar de illuminatie kennende zou het te makkelijk zijn als het allťťn deze betekenis zou hebben en niet nog een andere, verborgen betekenis. Als we goed op de foto kijken, zien we dat de M los staat van het laatste getal. Waarom?

   Let op de M

De vraag is wat staat er hier verborgen geschreven?


 

Van een lezer van deze site ontving ik een Engelstalige link met het antwoord op deze vraag. Hieronder de vertaling daarvan.

De verborgen boodschap op het Vrijheidsbeeld.

 

De verborgen boodschap dat op het tablet in de linkerhand door de godin wordt vastgehouden, vertelt de wereld al bijna 233 jaar, de grondbeginselen van de illuminatie, de grondleggers van de nieuwe wereld orde.

 

MDCCLXXVI

Dat het Romeinse getal letterlijk 1776 betekent, behoeft geen nadere informatie.

Het getal is te verdelen in drie stukken:

 

1776 bestaat uit 3 7’s. De 1 en de 6 vormen samen ook een 7. Daardoor krijg je 3 7’s (7, 7, 7) Het Romeinse getal wordt ook gesplitst in 3 stukken.

 

MDC =

1

6

0

0

(1600)

CLX =

1

6

0

-

(160)

XVI =

1

6

-

-

(16)

Totaal:

3 1-en

3 6-en

2 0-len +

1 0 = 3 0-len

 

 

Maar ook in deze getallen reeks komen we 3 zevens tegen.

1600 = 1+6+0+0 =    7

1+6+0 =                  7

1+6 =                     7

 

De 3 zevens, samen 21, is binnen de illuminatie een magisch getal. Dus zowel de Romeinse betekenis, als de gewone betekenis geven 3 zevens, terwijl zij beiden een andere getalsopbouw kennen. Bijzonder dus. Het wil in elk geval zeggen dat 1776 een buitengewoon belangrijk, misschien wel magisch, jaar was.

 

 

Gematria

Wat betekenen de cijfers? Binnen de vrijmetselarij als wel de illuminatie zijn getallen meer dan zomaar wat cijfers. Er wordt veel met getalssymboliek gewerkt, hetgeen haar oorsprong vindt uit de Bijbel.

 

1: Het begin.

6: De mens.

7: God.

8: Het nieuwe begin.

10 of 0: Het getuigenis.

21: De overtreffende trap van zonde boven de zonde.

 

Logo van de NWO 

Deze occultisten hechten veel waarde aan de macht, waarvan zij geloven dat deze is opgenomen in de betekenis, van nummers. Verder geloven zij dat er meer kracht of macht kan worden verkregen door deze gematria toe te passen in de praktijk. Het New Age gematriawoordenboek omschrijft het als volgt: “de kunst van het interpreteren van namen en attributen van God, door letters en nummers. A = 1, B = 2, enz.”  Aangezien de oprichters van het Vrijheidsbeeld geloven in de occulte kracht van nummers, wat valt er dan uit de gematria af te leiden?

 

Aangezien we een drievoud hebben van het begin, God, de mens en het getuigenis, gevolgd door het magische aantal 21, volgt hier het schokkende bericht:

 

“Het jaar 1776, is het beginjaar, waarin de mens is geplaatst boven God, door meer zondigheid van de zonde.”

 

Maar dan hebben we ook nog het getuigenis van de meesters van de illuminatie. De getuigenis komt getalsmatig als volgt naar voren: we zien 3 maal het getal 16 staan. Zij het dat ze wordt aangevuld met 1 of 2 nullen (160 en 1600).

 

De 3 16’s vormen samen het getal 48. En 48 is de uitkomst van 6 x 8. De nullen geven aan dat er een getuigenis is, de 6 staat voor de mens en de 8 voor een nieuw begin. De getuigenis luidt dan als volgt:

 

“De mens schept zijn eigen nieuw begin.”

 

Dit getuigenis is het grondbeginsel van de New Age en de New World Order.

bron: http://cuttingedge.org/pages/seminar2/MDCCLXXV.htm

 

 Terug naar boven