Gij zult niet doden, maar God doet het wel?

  1. "Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niets?"
  2. Is God alléén liefde?
  3. De veelkleurige wijsheid van God.
  4. Welk beeld heb je van Hem?
  5. Spreekt Die veelkleurig wijze God Zichzelf dan tegen?

Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niets?

·         Recent op het nieuws hoorde ik dat meer dan 99% van de Egyptische vrouwen te maken heeft gehad met sexueel geweld. (link)

·         Women on Waves meldt op haar site dat er elk jaar 42.000.000 baby’s worden geaborteerd. 20 miljoen zijn illegaal, waardoor elke 9 minuten 1 zwangere vrouw sterft. Maar in diezelfde 9 minuten zijn er ook 718 levens bewust, met geweld, beeindigd. (Link)

·         Van alle kinderen die niet vroegtijdig gedood worden, maar geboren worden, sterven 5.500.000 tijdens of vlak na de geboorte. (Link)

·         Wereldwijd sterven elk jaar 11.000.000 kinderen voor hun vijfde verjaardag. (Link)

·         1.000.000 mensen stappen jaarlijks uit het leven. (Link)

 

En dan horen we deze vraag: “Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niets?”

“Die God van jou, is een wrede, harteloze, sadistische god.” (Link)

 

Het onhandigste om zo iemand te antwoorden, is “ja maar... God is liefde!” (Link) Dat is wel zo, maar het getuigd van net zo’n smal beeld van God, als dat je God wreed noemt.

Terug naar begin

Is God alléén liefde?

Laat ik me even toelichten.

Het beeld dat iemand heeft van God, zou in eerste instantie worden gevormd door naar Hem te kijken. Als je wilt weten hoe je nieuwe buurman er uit ziet, bel je aan en stel je jezelf voor. Als je dan wilt weten wie jouw nieuwe buurman is, zul je met hem contact moeten onder houden, zodat je er achter komt wat zijn mening is.

 

God laat Zich kennen door Jezus Christus. Christus Jezus is het Woord van God. Dus als je Zijn Woord leest, ga je God kennen. En krijg je een beeld van Hem.

 

Kol.1:15 zegt dat Jezus Christus het Beeld is van God.

 

Waarom zeg ik dit? Als je zegt: “God is wreed.” Dan heb je de Bijbel niet goed gelezen. En als je als tegen argument aanvoert: “Ja maar... God is liefde.” Ook dan heb je de Bijbel niet goed gelezen.

Want beiden zijn weliswaar Bijbels te beargumenteren, maar het is onvolledig. Dat is hetzelfde als een getuige tegen de politie zegt: “Agent, het signalement van de overvaller is; lang.” Is het een man of vrouw? Hoe oud? Welke kleren had de overvaller aan? Al dat soort dingen worden achterwege gelaten en de getuige komt niet verder dan 1 conclusie: de overvaller is lang.

 

Dat is hetzelfde als dat je zegt: God is liefde.

God is veeeeeeeeeeel meer dan alleen liefde!

 

Terug naar begin

De veelkleurige wijsheid van God.

Efeze 3:10 spreekt over de veelvuldige wijsheid van God, dat ook wel overgezet wordt naar de veelkleurige wijsheid van God (Link).

De regenboog bestaat uit 7 kleuren, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. (Link) Dat is niet echt veelkleurig, zeven kleuren. Als je bedenkt dat al die 7 kleuren ook nog variaties hebben, dan kom je uit op maar liefst 1028 (Link) verschillende kleuren. Kijk dat is veelkleurig. Maar dat is slechts 10% tot 15% van het komplete kleurenscala. Want de meeste kleuren kunnen we niet met ons blote oog waarnemen, omdat die alleen tot ons komen als straling (Link).

Wat wij kunnen zien, is aards en is zo marginaal. De scherpste regenboog die je ziet, zegt ons al dat we totaal geen voorstelling kunnen maken van een facet, een snippertje van God, namelijk alleen nog maar Zijn wijsheid.

 

Als je niet verder komt dan “God is liefde”, dan ben je als de getuige die verklaart dat de overvaller lang is. Als je God wreed vindt, ook dan is je beeld volkomen onvolledig.

Hij wil zich laten kennen. Maar dan moet je natuurlijk wel iets voor doen. Net als bij die nieuwe buurman. Heb je al eens aangebeld? God heeft Zijn Woord klaar gelegd. Alles wat Hij belangrijk vindt om te delen, staat daar in.

 

Daar staat dus ook in Wie God is. Zodat je een goed antwoord kunt geven als iemand tegen je zegt: “Waarom grijpt God niet in?”

 

Terug naar begin

Welk beeld heb je van Hem?

Welk beeld heb je van Hem? Is dat beeld volledig? Als je het beeld hebt dat God de vredevorst is Die alle mensen lief heeft, wat doe je dan met deze uitspraken van Hem?

 

·         Amos 9:1 ... en Hij (God) zeide: ..., en doorkloof ze allen in het hoofd;

·         Amos 9:1 ... en Ik zal hun achterste met het zwaard doden;

·         Opb.2:23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen;

·         2Kon.19:35 Het geschiedde dan in dienzelven nacht, dat de Engel des Heeren uitvoer, en sloeg in het leger van Assyrië honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

·         Gen.6:13 Daarom zeide God tot Noach: ... Ik zal hen met de aarde verderven.

·         Ez.5:16 ... die Ik uitzenden zal om u te verderven;

 

En zo kan ik wel door blijven gaan. En dit geldt natuurlijk ook visa versa. Waarom zegt God in Zijn tien geboden dat wij niet zullen doden?

 

Deut.5:17 Gij zult niet doodslaan.

 

Hij houdt Zich er immers Zelf niet aan. Waarom niet? Heb je daar een antwoord op? God heeft zelfs gestreden voor Zijn volk, waardoor duizenden gedood zijn. Hij gebruikte door Zijn Geest Simson om vele Filistijnen naar de Filistijnen te helpen. Maar gij zult niet doodslaan! Is dat een paradox? Spreekt Die veelkleurig wijze God Zichzelf dan tegen?

 

Terug naar begin

Spreekt Die veelkleurig wijze God Zichzelf dan tegen?

Absoluut niet!

 

Je leert de buurman niet werkelijk kennen, als je het van iemand anders het moet horen. Het geeft een eenzijdig beeld. Ik roep je op om zelf aan te bellen! Vraag het Hem zelf. Ga terug naar de Bijbel als je geen antwoord hebt op de bovenstaande vragen of als je het gevoel hebt dat je beeld misschien wel eens eenzijdig kon zijn.

 

Verder lezen?

Collega en broeder Rudy Brinkman schreef vorig jaar dit stuk over apologetiek; een Bijbels antwoord geven!

http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB%20IA's/Bijbelstudies%20PDF/Apologetiek.pdf

 

 
Terug naar begin

Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.