Een hele domme God?

Volgens de zichzelf uitgeroepen profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, die slapeloze nachten heeft omdat hij keer op keer gewekt wordt door engelen die hem allerlei berichten doorgeven, zou de Opname van de Gemeente plaatsvinden op Rosh Hashana 2012. Deze is dus niet geschied, zoals een aantal wakkere broeders en zusters al dachten.

Maar als God Zich niet houdt aan Zijn eigen woorden, dan is Hij op z’n minst onbetrouwbaar. Hoewel dat Bijbels is aan te vechten, dat God in het verleden ook anders handelde dan Hij had gezegd, moest natuurlijk onmiddellijk God op het matje verschijnen en tekst en uitleg geven.

Met hangende pootjes heeft God weer een engel naar Benjamin Cousijnsen gestuurd. En meldde deze profeet het volgende:

19-09-2012  BENJAMIN WAS IN GEBED MET DE VRAAG, WAAROM DE OPNAME NIET WAS GEBEURD... TOEN ONTVING BENJAMIN DE VOLGENDE BOODSCHAP: ‘BENJAMIN, DE WERELD KRIJGT NOG EEN ALLERLAATSTE KANS OM ZICH NU TE BEKEREN!’

Bron: http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/09/opname-afgeblazen-vanwege-allerlaatste.html

Deze God, die dit zegt, heeft geen enkele kennis van de mensheid of de wereld. Je hoeft een motvlinder ook niet ’s avonds te zeggen dat hij niet naar je buitenverlichting moet vliegen, dat is het aard van het beestje. De aardse natuur van de mensheid is per definitie gericht tegen God. God geeft de wereld geen laatste kans! Hij wil geen vriendschap met de wereld sluiten!

  • Jac.4:4 Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

  • Rom.8:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

Dan is die God die Benjamin voortdurend lastig valt met engelen, een hele domme God. Helemaal omdat Zijn Zoon heeft afgerekend met het zondeprobleem en waardoor allen gestorven zijn in Christus (2Kor.5:15).

  • Ef.2:16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap (tegen God) aan hetzelve gedood hebbende.

Elke dag mag je leven uit de rijkdom van Zijn genade. En als je Jezus Christus nog niet kent, Hij heeft Nieuw Leven voor je. Aangezien iedereen dood is, omdat wij allen in Christus gestorven zijn, hebben allen dus Nieuw Leven nodig. Ik heb deze met beide handen aangenomen. U kunt dat ook doen.

De God van Bejamin Cousijnsen vertraagt zijn belofte en is dus een andere God dan Die in onze Bijbel zegt:

  • 2Pet 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

De Opname staat nog steeds voor de deur. Grijp dat Nieuwe Leven aan zodat je niet langer dood bent en verloren gaat, maar dat je tot bekering mag komen en LEEFT!

Gods rijke zegen toegewenst,

Melle Velema.

 

Terug naar begin

Copyright © 2012  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.