De eindtijd in Jip en Janneketaal.

De eindtijd in Jip en janneke taal.

 1. Ter inleiding.
 2. De eindtijd in een notendop.
 3. Jij leeft in de eindtijd!
 4. De ark van vandaag!

Ter inleiding.

We worden dagelijks doodgegooid met allerlei keuzes. Belangrijke keuzes, zoals ga ik op die baan solliciteren en minder belangrijke keuzes, zoals wat doe ik op mijn brood vandaag. Ik wil je graag op een laag niveau, dus zonder drempels, uitleggen, dat al deze keuzes onbelangrijk zijn in vergelijking met de keuze die het leven van de mens voor altijd veranderd!

Terug naar begin

De eindtijd in een notendop.

Ik weet dat er op mijn site “pittige” stukken staan. Stukken waarvan je misschien zegt, nou het is net zo duidelijk als de Statenvertaling Bijbel, met woorden als “gij” en “des HEEREN”. Daarom speciaal voor iedereen die nu eens de eindtijd in een notendop wil…

De Bijbel is het woord van God. De Bijbel begint bij de schepping van hemel en aarde. Vanaf vrijwel het allereerste moment heeft de mens tegen God gekozen. We lezen dat Eva een vrucht plukte, waarvan zij niet mocht eten. Ze gaf daarna, haar man Adam, ook deze vrucht. En hij at ook een stuk daarvan. Dit wordt grofweg gezien als het begin van de tijd dat er definitieve scheiding is tussen God en de mens. We noemen dat de zondeval. Sindsdien is er een scheiding tussen God en de mens. De scheiding bleef onveranderd, maar de mens keerde zich meer en meer van God af. En ruim 1600 jaar later kwam de mensheid in de eerste eindtijd. Dit is bij de meeste mensen bekend als het verhaal “De ark van Noach”.

Dit is bij de meeste mensen bekend als het verhaal “De ark van Noach”. 

De Bijbel beschrijft dat er op aarde vrijwel geen oprechte mensen te vinden waren. Op eentje na, namelijk Noach. God mag voor sommige mensen dan een wrede boeman zijn. Het is nog altijd zo, de hele Bijbel door, dat als je gelooft in de Here God, dat Hij juist geen boeman is, maar Iemand Die redding wil bieden.

Zo ging het ook met Noach. Noach geloofde in de Here God. Doordat hij geloofde, wilde de Here niet dat hij verloren zou gaan en bood hem en zijn familie uitkomst.

Hoe ging dat in z’n werk? De Here God sprak tegen Noach en legde hem uit dat hij in de eindtijd leefde. De Here God zei dat er zoveel gruwelijke dingen op aarde waren en dat de mens zover van God was afgedreven, dat het Hem speet dat Hij de mens had gemaakt. Maar omdat Noach had gekozen om voor God te leven, koos de Here God voor Noach. Voordat de grote watervloed over de aarde zou komen, vertelde de Here God dat Noach een grote boot moest bouwen. De boot zou niet alleen redding brengen voor hem en zijn familie, maar ook voor één paartje van elk diersoort. Want van elke diersoort werd een mannetje en een vrouwtje de ark ingeleid, zodat er weer dieren zouden zijn, nadat de vloed voorbij zou zijn. 

De eindtijd is een eindstreep. De finishlijn van een tijdsperiode. Net als bij hardlopen. “Klaar voor de start…. Af!” Je begint te rennen, want de tijd loopt. Als je precies op de finishlijn bent, stopt de tijd. In een atletiekstadion bijvoorbeeld, zie je dan de eindtijd van de hardloper op een scoreboard verschijnen. De vloed in Noachs tijd, maakte een einde aan die toenmalige wereld. Die wereld is helemaal voorbij gegaan. Na de vloed brak er een nieuwe tijd aan. De Bijbel schrijft dat alle dingen, die zich in Noachs tijd afspeelden, zich opnieuw zullen voordoen. Daarom zal er weer een eindtijd komen.

De eindtijd is een eindstreep. De finishlijn van een tijdsperiode.

 

Terug naar begin

Jij leeft in de eindtijd!

Na de eerste eindtijd, zal de tweede eindtijd komen. Net als in de dagen van Noach, heeft de Here God ook ditmaal, ruim van te voren aangekondigd, dat er een einde zal komen aan deze tijdsperiode. Ik zal kort een paar overeenkomsten opsommen.

Noachs eindtijd

Aankomende eindtijd

 • De mensen keerden zich af van God
 • God gaf aan dat Hij een oordeel zou brengen over de mensen. (De zondvloed)
 • God wilde dat Noach gespaard bleef en bood hem en zijn familie een ontsnappingsmogelijkheid aan.
 • Voordat het water kwam, ging Noach met zijn familie in de ark.
 • Het water doodde alles wat op aarde leefde.
 • De mensen keren zich af van God.
 • De Here God heeft talloze keren aangekondigd dat Hij opnieuw een oordeel zal brengen over de wereld. (Ditmaal geen vloed.)
 • De Here God wil dat mensen die in Hem geloven ontsnappen aan het komende oordeel. Hij biedt redding aan.
 • Voordat het oordeel over de aarde komt, zullen gelovigen gered zijn.
 • Iedereen die niet geloofd, zal op aarde Gods oordeel meemaken.

 

 

 

De tijd dat je gered kunt worden, is nog kort. Je kunt zeggen dat het één voor twaalf is. De eindtijd kun je vandaag de dag zien aan de gebeurtenissen die steeds vaker voorkomen en steeds heftiger worden. Je denkt toch niet dat dit eeuwig zo zal kunnen doorgaan! Kijk maar eens naar de volgende punten.

 • Mensen hebben geen liefde meer voor elkaar. Ze staan elkaar naar het leven.
 • Mensen willen van elke religie wel iets aannemen, maar Jezus niet.
 • Mensen zijn vooral bezig met zichzelf of het nu gaat om het werk, school, vrienden, vakanties, uitgaan…  Het gaat om mij! Ik ben belangrijk!
 • Het gaat om ons uiterlijk, geld en meer, meer, meer. En als het gaat om ons innerlijk, dan moeten we in balans komen. Yin Yang, meditatie, en nog veel meer.
 • Aardbevingen, hongersnoden, orkanen, geweld, oorlogen of dreigen met oorlog, terrorisme.

 

De Bijbel legt uit dat dit tekenen zijn waardoor we weten dat de Gods oordeel over de wereld op het punt staat los te breken. Maar dat gebeurt niet voordat de mensen die geloven in God, zijn gered.

 

Terug naar begin

De ark van vandaag!

In het verhaal van Noach, kwam er redding. Noach overleefde de grote watervloed, omdat hij een ark had gebouwd. Vandaag, nu is er ook een ark. Daar zijn al heel veel mensen ingegaan. En er is nog plek genoeg! Want de Here God wil niet dat mensen buiten blijven, maar dat ze de ark ingaan.

Die ark is Jezus Christus. Noach geloofde in de Here God en werd gered. En iedereen die vandaag geloofd, mag mee in de ark.

“Maar die ark kun je niet zien, hoe kan ik er dan in?”

“Maar die ark kun je niet zien, hoe kan ik er dan in?”

De Here Jezus heeft gezegd dat Hij je zal redden. Alles wat Hij heeft gezegd, zal uitkomen. Sommige dingen zijn al gebeurt en andere dingen zullen nog gebeuren. Ook heeft de Here Jezus uitgelegd hoe Hij ons zal redden. Hij zal ons redden, door ons lichaam in een oogwenk te veranderen en dan worden we met kracht van de aarde weggerukt. Voordat je door hebt wat er is gebeurt, sta je met alle mensen die ook geloven in Jezus’ redding, in de Hemel.

 

“Maar als je gelovig bent mag je niets leuks meer doen.”

Dat dacht je maar. De Here God weet dat er niemand is, die zonder fouten maken kan leven. Ik heb zelf een waslijst van fouten gemaakt in mijn leven en ik maak dagelijks fouten. Dat noemen we zondigen. Om te voorkomen dat niemand in de hemel zou komen, heeft de Here God een prachtig plan bedacht en uitgevoerd. Hij heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd en Hij heeft al onze fouten op zich genomen. Zelfs de fouten die je nog zult maken. Misschien is het niet heel erg duidelijk, daarom dit voorbeeld.

 Jason en het bijzondere cadeau.

Jason heeft 2000 fouten gemaakt.

Elke fout kost Jason 1 min punt.

Jason staat nu op -2000.

Jason kan alleen geen pluspunten verdienen, zodat hij weer op nul kan komen.

De Here Jezus zegt: “Jason, geef Mij maar alle minpunten.”

“En elke keer dat je een minpunt erbij krijgt, neem Ik die voor Mijn rekening.”

Jason zegt: “Okay, maar wat gaat me dat kosten?”

Here Jezus: “Helemaal niets. Het is een cadeau. Het enige wat je nog hoeft te doen, is zeggen: “Dank u wel Here Jezus voor dit cadeau.””

Jason heeft nog steeds -2000 punten en denkt dat er misschien een addertje onder het gras zit.

Jason vraagt: “Kunt U elk moment het cadeau van me afpakken?”

Here Jezus: “Als ik iets geef, mag je het houden.”

Jason zegt: “Ja ik wil dat cadeau wel. O ja, dank U wel Here Jezus.”

De Here Jezus neemt alle minpunten van Jason.

Jason staat nu weer op nul en daar gaat nooit meer een punt van af.

Elke keer dat Jason een fout maakt, gaat de minpunt naar de Here Jezus. En daarvoor heeft Jason de Here Jezus nog heel vaak voor bedankt. Hij had anders nu al op -30.000 punten gezeten.

De Here Jezus zal op een dag iedereen die nul punten heeft apart zetten van de mensen die een negatief puntensaldo hebben. Waar hoor jij dan bij?

 

Het moment dat de Here Jezus mensen met nul punten apart zet, is het moment van de redding. Al die mensen zijn gered, omdat zij zelf het cadeau hebben aangenomen. ER ZIT GEEN ADDERTJE ONDER HET GRAS! Dit cadeau mag jij en iedereen hebben. Als je het nog niet hebt…. Waar wacht je nog op? Hij wil namelijk dat jij die ark ingaat en gered bent.

 

Het enige wat je hoeft te doen, is net als Jason zeggen: “Dank u wel Here Jezus, dat u al mijn minpunten wil overnemen. Ik wil Uw cadeau heel graag!”

“Dank u wel Here Jezus, dat u al mijn minpunten wil overnemen. Ik wil Uw cadeau heel graag!”

Als je graag informatie wil of er over wil doorpraten, via de mail, dan mag dat altijd: eindtijdinbeeld@gmail.com

Ik hoop dat het eindtijdverhaal duidelijk genoeg is.

Gods zegen,

Gr. Melle

Terug naar begin