Maya kalender 2012 – Bijbelstudie.

  1. Ter inleiding.
  2. 15 Maya kalenders.
  3. De grote wetenschappelijke vraag.
  4. De start en einddatum van de Maya kalender.
  5. Khartome -Sterrenkunde / astronomie & astrologie.
  6. De ChaldeeŽn.
  7. De toekomst! En 2012
  8. De komst van de ChaldeeŽn.
  9. Henoch en 2012.

Ter inleiding.

21-12-2012 is inmiddels uitgeroepen tot Doomsday, dat we kunnen vertalen naar vernietigingsdag. Dat deze datum vandaag de dag ongelofelijk leeft, heeft te maken met het feit dat we weinig weten over deze kalender en de reden waarom de Maya deze lieten stoppen op het einde van dit jaar.

 

Het is niet makkelijk om een Bijbelstudie te maken / schrijven over iets dat helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Immers het volk komt in de Bijbel niet voor, even als de datum 2012. Die datum heeft ook geen enkele zin om te bestuderen, want zoals u waarschijnlijk wel weet is de Bijbel niet geschreven ten tijde van de invoering van de Juliaanse kalender invoering, laat staan de tegenwoordige Gregoriaanse kalender. Dus mocht u eens zelf onderzoek willen doen naar het getal 2012, neemt u deze woorden dan mee.

Terug naar begin

15 Maya kalenders.

Wat kunnen wij dan wel in de Bijbel onderzoeken, als we willen weten hoe het zit met de Maya Kalender 2012? Allereerst stellen we vast dat de Maya niet ťťn, maar maarliefst 15 verschillende, verbazingwekkend nauwkeurige kalenders hadden.

1.    IXIM TUN is een kalender die een omlooptijd van 130 dagen heeft. Dit is de kalender van het gewas en de natuur. Meer specifiek de landbouw.

2.    Met een omlooptijd van 180 dagen geeft de Mom Tun de micro cyclus van insekten weer. Nutteloos? Nee, want insecten vertegenwoordigen vruchtbaarheid. Daarom werd deze kalender hoofdzakelijk voor landbouwdoeleinden gebruikt.

3.    Deze kalender duurt 260 dagen en wordt ook Chol q'ij genoemd. De kalender toont een cyclus van 20 weken die ieder dertien dagen duren. 
De energie van de dag loopt over in de volgende dag. Het is een menselijk bioritme, gerelateerd aan de geboortecyclus. We hebben 20 vingers en tenen die met elkaar zijn verbonden door onzichtbare draden. De draden in onze vingers verbinden ons met de sterren. De draden in onze tenen verbinden ons met de aarde. Onze 20 vingers en tenen zijn een reden dat de Maya kalender 20 dagen telt en waarom Tzolk'in 20 dagen per maand gebruikt. Er zijn ook 13 krachtpunten in het menselijk lichaam: de gewrichten van de enkels, knieŽn, heupen, polsen, ellebogen, schouders en nek. Dit is de reden waarom de mayaweek dertien dagen duurt. Door deze knooppunten, gewrichten, stroomt een energie door onze lichamen, die weer verwijst naar de dag, het uur en de plaats waar we zijn geboren. De 13x20=260 geheime dagen van menselijkheid en is een magisch getal in de kosmische visie van de Maya.

4.    Tun is een kalender die 360 dagen telt. Een kosmische kalender die in een perfecte harmonie is met de cycli van de sterren, planeten en sterrenwegstelsels.

5.     TZ'OTZ TUN telt 364 dagen. Deze kalender noemt men ook wel de vleermuiscyclus. De kalender is opgedeeld in 13 maanden van ieder 28 dagen. 28 is de omloopwaarde van de maan. Doordat de maan zo dicht bij onze planeet staat is de invloed van onze maan groot. TZ'OTZ TUN is een kalender van profetie. In de Maya wereld waren er 5 Mayastammen die deze in het geheim gebruikten.

6.    De IK TUN is vergelijkbaar met de vleermuiscyclus want deze maankalender bevat ook 13 maanden. Deze kalender onderscheidt zich door de het weergeven van de actuele maancycli, de getijden en de vrouwelijke cycli.

7.     Deze kalender beslaat 365 dagen. De Haab is onderverdeeld 
in 18 maanden van 20 dagen met een 5 daagse cyclusviering die Vayab 
wordt genoemd. Dit is de meest bekende Maya kalender en de meest exacte. 
Volgens de NASA is het 00000001 accuraat in vergelijking met de atomische 
klokkalender. In een cyclus van 180,000 jaar is er slechts een dag 
afgestemd om de rest van de kalender accuraat te houden.

http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/ContentImages/mayakalenders.gif

 

 

     

8.    KIEJEB telt 400 dagen en is ook een profetische kalender. 10 Maya stammen gebruiken deze kalender nog steeds.

9.    MUCHUCHU MIL beslaat ťťn Maya-eeuw. Ten tijde van de Maya was 1 eeuw 52 jaar. Deze kalender synchroniseert de Haab' en de Tzolk'in. Als deze kalender eindigt zullen alle vuren uitgaan, branden er 5 dagen lang geen vuren en wordt alles sneller. Dan op 0 Pop (het beginpunt), zullen de Haab' vuren opnieuw ontstoken worden door Priesters en daarna door anderen. Een traditie die sinds enkele eeuwen opnieuw wordt uitgevoerd.

10. De Chol Tun beslaat 260 jaar en werkt hetzelfde als de Tzolk'in. Het is een macrokosmische kalender.

11. KU TUN duurt 520 jaar. Deze kalender varieert iedere 4 jaar. Het is een grote cyclus waarin de energie stroomt voor de gehele mensheid. Het heeft speciale kwaliteiten en is een hulp voor bepaalde situaties en is heel belangrijk voor iemand die zijn horoscoop laat maken. Het is een toegevoegde waarde op de voorspellende kalenders. Net zoals het bij tarotkaarten de combinatie van de kaarten is die de voorspelling maakt.

12. TIKU TUN is verdeeld in 2 cycli. 
De eerste is Belejeb Bolon Tiku die 9 x 52 cycli van duisternis aangeeft die in totaal 468 jaar beslaan.
De tweede is OXALAJUJ TIKU: 13 x 52 cycli van 13 hemelen of 13 lichten die in totaal 676 jaar beslaan. 
Ook dit is een voorspellende kalender

13. Kalender 13 bevat cycli van 20 jaar. Veel meer weet ik er nog niet over....

14. EKOMAL TUN duurt 520 jaar. Hij geeft de vrouwelijke en mannelijke draaiing van de zon aan. Het is een voorspellende kalender en geeft aanwijzingen over de mensheid tot op heden en in de toekomst.

15. Kalender 15, OX LAJUJ BAKTUN duurt 5200 jaar. 
Dit is de lange 'tel' kalender waar archeologen iets meer van weten dan van de andere kalenders. Het is een profetische kalender en tekent de zonnen en de werelden. 
In het Gregoriaanse jaar 2002 zijn we in het jaar 5189 van de vierde zon in deze 5200 jarige kalender. Er zijn nu nog maar 10 jaar over voor we overgaan naar de verandering naar de 5e zon in de Winterwende, op 21 december 2012. Volgens de egyptenaren komt die dag op 23 december 2012.

Bron: http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/content/Lees.asp?InleidingKey=33

Terug naar begin

De grote wetenschappelijke vraag.

Wat interessant is om u te noemen, tja we moeten toch nu echt beginnen met de aftrap van deze Bijbelstudie, is dat de Maya begonnen te tellen op 11 augustus 3114 v.Chr. in de gregoriaanse kalender. Het bijzondere is, dat de Maya pas in de 10de eeuw na Christus zijn begonnen met de kalenders en het bouwen van hun megalithische bouwwerken. Dus hoewel zij de kalenders pas in de 10de eeuw n.Chr. hebben gemaakt, hebben zij ze laten starten, zeg maar met terugwerkende kracht op 3114 v.Chr.

 

Goed, in ieder geval ťťn van hen stopt op 21 december 2012. De grote vraag van vandaag is: Waarom stopt de Maya kalender op 21-12-2012? Want het is niet zo dat de Maya niet verder konden door rekenen. Het enige dat we met zekerheid weten is dat de cirkel dan een keer rond is gegaan en dan opnieuw gaat tellen. Maar de vraag die de wetenschap vandaag de dag niet kan oplossen, is de reden waarom de Maya de kalender lieten starten op 3114 v. Chr. Waarom niet in de 10de eeuw? Want dan zou je ook een andere einddatum krijgen, toch?

 

Wat is er zo bijzonder aan de startdatum? Als we weten of dat een bijzondere datum is, is misschien de einddatum ook wel bijzonder, toch?

 

Bron: Bijbelstudie – Bijbelse tijdrekening – Ab Klein Haneveld.

 

In dit tabel zie je dat de datum 3114 v. Chr. Niet wordt vermeld. Maar wel kunnen we met zekerheid zeggen dat de startdatum van de Maya lag vÚÚr de zondvloed in de dagen van Noach.

 

Het lastige is dat er een loop is van 5200 jaren tussen -3114 en +2012. Maar als je het uitrekent, zelf zonder of met het jaar 0 (die je niet mag meerekenen), zie je dat je niet uitkomt op 5200 jaren. Dat rekenen laat ik graag over aan de wiskundigen.

 

Maar als u het mij zou vragen, wil ik u graag wijzen op een gebeurtenis die plaats vond, heel erg dicht in de buurt van 3114 v. Chr. Dat is namelijk beschreven in Genesis 5:21-24.

Gen 5:21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach. (3433v.Chr.)

Gen 5:22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Gen 5:23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Gen 5:24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

 

Henoch werd geboren omstreeks het jaar 3498 v.Chr. En hij was 365 jaar oud toen God hem weg nam (Opname van Henoch). Dat was dus rond het jaar 3133 v. Chr.

Tussen Henoch’s Opname en de grote vloed zit maar liefst 669 jaren, die in de Bijbel, naar mijn mening, worden genoemd:

∑         de dagen voor den zondvloed (Matt.24:38)

∑         de oude wereld, de wereld der goddelozen (2Petr.2:5)

∑         de wereld, die toen was (2Petr.3:6)

 

Terug naar begin

De start en einddatum van de Maya kalender.

De startdatum van de Maya begon nŠ de Opname van Henoch, maar wel in de vele jaren vÚÚr de zondvloed. Wat deze periode volgens de Bijbel kenmerkt is de komst van zondige engelen, wezens die buiten onze aardse dimensie exciteren en we vandaag de dag noemen: buitenaardse wezens.

“Mayaclips”  

De Maya hebben veel geschreven in een vorm hiŽrogliefen, die “Mayaclips” worden genoemd. Daarin valt op te maken dat zij bezoek hebben gehad van wezens die niet afkomstig zijn van deze wereld, dus buitenaards zijn. En van hen hebben zij al deze zeer bijzondere kennis ontvangen, zodat een nomadenvolk dat geen schrift had in staat werd gesteld kalenders te ontwikkelen, die gelijk lopen met onze atoomklokken en nog veel meer. Wat naar boven komt als men onderzoek hier naar doet is, maar dat geld ook voor alle andere vergelijkbare volkeren die beschrijvingen hebben gedaan aangaande bezoek van “ancient aliens”, is de belofte van deze “goden”, dat zij weer zouden terugkeren naar aarde.

 

Dat is precies wat de Bijbel ons leert in Openbaring 12, namelijk het uitwerpen van satan en zijn personeel op de aarde op het moment dat de Gemeente wordt Opgenomen. Ik ga er vanuit dat dit u bekend is, want daar heb ik al vele malen uitgebreid over geschreven en gesproken.

 

Eigenlijk is dit nog allemaal inleiding. Goed, om echt een Bijbelstudie te kunnen doen, naar iets wat zo op het eerste oog niet in de Bijbel voorkomt, moeten we eerst wat zaken vaststellen. Dat heb ik nu geprobeerd te doen. Samenvattend:

 

∑         De Maya laten hun kalender stoppen op 21-12-2012, omdat dit 5200 jaren is nŠ hun ingevoerde startdatum, te weten 11 augustus 3114 v.Chr.

∑         De Maya lieten hun kalender starten op een datum nŠ de Opname van Henoch, maar vÚÚr de zondvloed van Noach.

∑         De Maya startdatum wordt in de Bijbel genoemd de oude wereld, de dagen voor de zondvloed. Die gekenmerkt is door (Gen.6:4) een buitenaardse invasie van zondige engelen en de verwekking van reuzen bij de dochteren der mensen.

∑         De Maya schrijven dat zij die kennis hebben ontvangen van goden, die de Bijbel beschrijft als de zondige engelen, die ook na de zondvloed op de aarde zijn geweest (Gen.6:4).

∑         Zondige engelen hebben de Maya, die voorheen uit nomaden bestond, onderwezen in onder andere astrologie en astronomie. Deze engelen zijn de sleutel in het begrijpen van het ontstaan van hun kalenders.

∑         De startdatum van de Maya kalender ligt ongeveer op het moment dat de zondige engelen, volgens de Bijbel, voor het eerst de mensheid bezochten.

∑         De zondige engelen hebben tegen alle volkeren die zij bezocht hebben en dus ook tegen de Maya, gezegd dat zij zouden terugkeren.

 

Dus ligt het niet voor de hand als de Maya kalender start op het moment dat de zondige engelen voor het eerst de mensheid bezochten en zij beloven dat zij terug zullen komen dat, dat gebeurt op het einde van hun kalender?

 

Terug naar begin

Khartome -Sterrenkunde / astronomie & astrologie.

Dat we Łberhaupt, om maar eens een Duits woord te gebruiken, tijd hebben, komt niet alleen omdat de aarde om haar eigen as draait, maar ook omdat de aarde om de zon draait en ons zo de jaren geeft. Maar ook de maan speelt een grote rol in de tijdrekening, want de cyclus van nieuwe maan naar volle maan en weer naar nieuwe maan, gaf ons oorspronkelijk de maan(d)en.

 

Dus als je een kalender wilt maken, dus tijdsrekeningen wilt gaan doen, moet je verder kijken dan de aarde. Je moet kennis hebben van de sterren, de zon en de maan. En dat komen we in de Bijbel zeker tegen.

 

Het Hebreeuwse woord “khar-tome” betekent tovenaar, magiŽr, astroloog. Maar voor iemand met een beetje taalgevoel, leest direct in het woord “khar-tome”, ons Nederlandse woord “kaart”, een wereldkaart. Ik weet niet of ons woord kaart ook inderdaad is afgeleid van dit woord. Misschien weet u dat wel. Mailt u mij dan. Ik zou zeggen een “Khartome” is iemand die iets in kaart brengt, maar dan wel als het gaat om sterrenkunde en kennis van de constellaties.

Dit Hebreeuwse woord “Khartome” is afgeleid van het Hebreeuwse woord dat schrijven betekent. Volgens de Strong vertaling (en dan kom ik toch akelig dicht in de buurt), is het een horoscopist die magische lijnen of cirkels tekent. Die cirkels kwamen we al terug in de Maya kalender, maar ook in onze eigen tijd, want de aarde maakt elke dag ťťn cirkel om haar eigen as en elk jaar ťťn cirkel om de zon. Teken die cirkel uit en je hebt bijvoorbeeld een zon- of maankalender!!!

 

Dit woord “Khartome” vinden we in de Bijbel als volgt:

 

∑         Gen.41:8 En het geschiedde in den morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin waren; en Farao vertelde hun zijn droom; maar er was niemand, die ze aan Farao uitlegde.

∑         Gen.41:24 En de zeven dunne aren verslonden die zeven goede aren. En ik heb het den tovenaars gezegd; maar er was niemand, die het mij verklaarde.

∑         Ex.7:11 Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars; en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen.

∑         Ex.7:22 Doch de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen; zodat Farao's hart verstokte, en hij hoorde naar hen niet, gelijk als de HEERE gesproken had.

∑         Ex.8:7 Toen deden de tovenaars ook alzo, met hun bezweringen; en zij deden vorsen over Egypteland opkomen.

∑         Ex.8:18 De tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen, opdat zij luizen voortbrachten; doch zij konden niet; zo waren de luizen aan de mensen, en aan het vee. Toen zeiden de tovenaars tot Farao: Dit is Gods vinger! Doch Farao's hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had.

∑         Ex.9:11 Alzo dat de tovenaars voor Mozes niet staan konden, vanwege de zweren; want aan de tovenaars waren zweren, en aan al de Egyptenaren.

∑         Dan.1:20 En in alle zaken van verstandige wijsheid, die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen tienmaal boven al de tovenaars en sterrekijkers, die in zijn ganse koninkrijk waren.

∑         Dan.2:2 Toen zeide de koning, dat men roepen zou de tovenaars, en de sterrekijkers, en de guichelaars, en de Chaldeen, om den koning zijn dromen te kennen te geven; zij nu kwamen, en stonden voor het aangezicht des konings.

 

Als u goed heeft gelezen, ziet u dat er pas in DaniŽl wordt gesproken over synoniemen van tovenaars (Khartome). Dat zijn:

∑         Tovenaar = horoscopist die lijnen tekent.

∑         Sterrekijkers (ash-shawf'), astroloog.

∑         Guigelaars, tovenaar of heks, uitvoeren van hekserij.

∑         ChaldeeŽn zijn ook astrologen, sterrenkijkers, maar dan uit de “Babylonische” omgeving, bekent als Chaldea.

 

Dan hebben we ook nog in de Bijbel het Hebreeuwse woord dat er heel veel op lijkt, namelijk chartŰm, dat magiŽr of magisch astroloog betekent. Deze vinden we in de Bijbel als volgt:

 

∑         Dan.2:27 Daniel antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven;

∑         Dan.4:7 Toen kwamen in de tovenaars, de sterrekijkers, de Chaldeen en de waarzeggers; en ik zeide den droom voor hen; maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend;

∑         Dan.4:9 Beltsazar, gij overste der tovenaars! dewijl ik weet, dat de geest der heilige goden in u is, en geen verborgenheid u zwaar is, zo zeg de gezichten mijns drooms, dien ik gezien heb, te weten zijn uitlegging.

∑         Dan.5:11 Er is een man in uw koninkrijk, in wien de geest der heilige goden is, want in de dagen uws vaders is bij hem gevonden licht, en verstand, en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is; daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrekijkers, der Chaldeen, en der waarzeggers, uw vader, o koning!

∑         Dan.2:10 De Chaldeen antwoordden voor den koning, en zeiden: Er is geen mens op den aardbodem, die des konings woord zou kunnen te kennen geven; daarom is er geen koning, grote of heerser, die zulk een zaak begeerd heeft van enigen tovenaar, of sterrekijker, of Chaldeer.

 

Ook hier vinden we dezelfde synoniemen terug, maar nu met de aanvulling van waarzeggers (Dan.2:27, 4:7 en 5:11). Beltsazar is overigens de profeet DaniŽl (Dan.5:12). Hij was aan het hof van Nebukadnezar de overste van de sterrenkundigen, dat hoort al heel wat anders dan dat hij het hoofd was van mensen die hekserij uitoefenen. Hoewel hij over die mensen ook de baas was.

 

Terug naar begin

De ChaldeeŽn.

Tovenaars, sterrenkijkers, astrologen, horoscopisten zijn allemaal individuen, maar de ChaldeeŽrs, zijn collectief ťťn volk. Dit hele volk wordt gezien als astronomen / astrologen. Dat is opmerkelijk! Dit vinden we ook terug in de Bijbel en ook hier gaan we systematisch naar kijken. Het zal blijken dat dit volk maar in ťťn bepaalde tijdsperiode van de Bijbelse geschiedenis wordt genoemd. Het komt namelijk alleen voor in Jeremia, EzechiŽl en DaniŽl. Tenminste dan het Hebreeuwse woord “kas’day”, (ChaldeeŽr, astroloog).

 

 

Jer.52:8 Doch het heir der Chaldeen jaagde den koning na, en zij achterhaalden Zedekia in de vlakke velden van Jericho; en al zijn heir werd van bij hem verstrooid.

∑         Jagers, krijgers in de oorlog.

Jer.52:14 En het ganse heir der Chaldeen, dat met den overste der trawanten was, brak alle muren van Jeruzalem rondom af.

∑         Verwoesten Jeruzalem.

Jer.52:17 Verder braken de Chaldeen de koperen pilaren, die in het huis des HEEREN waren, en de stellingen, en de koperen zee, die in het huis des HEEREN was; en zij voerden al het koper daarvan naar Babel.

∑         ChaldeeŽrs verwoesten de tempel Gods te Jeruzalem.

∑         Vervoerde het koper (terug) naar Babel.

Ez.1:3 Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiel, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeen, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem.

∑         De rivier Chebar ligt in het land der ChaldeeŽn.

 

Ez.23:14 Ja, zij deed tot haar hoererijen nog meer toe; want toen zij geschilderde mannen aan den wand zag, de beelden der Chaldeen, geschilderd met menie, 15 Gegord met een gordel aan hun lenden, hebbende overvloedig geverfde hoeden op hun hoofden, die allen in het aanzien hoofdmannen waren, naar de gelijkenis der kinderen van Babel, van Chaldea, het land hunner geboorte;

∑         ChaldeeŽrs worden afgebeeld als met menie geschilderde mannen aan de wand, met gordels, “veelkleurige” hoeden.

∑         ChaldeeŽrs lijken het meest op BabyloniŽrs, Chaldea is hun geboorteland.

Ez.23:23 De kinderen van Babel en alle Chaldeen, Pekod, en Soa, en Koa, en alle kinderen van Assur met hen; gewenste jongelingen, die allen vorsten en overheden zijn, hoofdmannen en vermaarde lieden, die allen te paard rijden.

∑         Babel en Chaldea worden weer samen genoemd. Ze zijn beter dan de andere volkeren en juist daarin verschilden zij van andere volkeren.

Dan.1:4 Jongelingen, aan dewelke geen gebrek ware, maar schoon van aangezicht, en vernuftig in alle wijsheid, en ervaren in wetenschap, en kloek van verstand, en in dewelke bekwaamheid ware, om te staan in des konings paleis; en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeen.

∑         ChaldeeŽrs hadden een eigen taal en eigen schrift.

Dan.2:2 Toen zeide de koning, dat men roepen zou de tovenaars, en de sterrekijkers, en de guichelaars, en de Chaldeen, om den koning zijn dromen te kennen te geven; zij nu kwamen, en stonden voor het aangezicht des konings.

∑         ChaldeeŽrs zijn synoniem aan, horoscopisten, astronomen en astrologen. En kunnen magie beoefenen, zoals levitatie, banspreuken, ect.

Dan.2:4 Toen spraken de Chaldeen, tot den koning in het Syrisch: O koning, leef in eeuwigheid! Zeg uw knechten den droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. 5 De koning antwoordde en zeide tot de Chaldeen: De zaak is mij ontgaan; indien gij mij den droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouwen worden, en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden.

∑         ChaldeeŽn spraken ook de vreemde taal Syrische.

Dan.2:10 De Chaldeen antwoordden voor den koning, en zeiden: Er is geen mens op den

aardbodem, die des konings woord zou kunnen te kennen geven; daarom is er geen koning, grote of heerser, die zulk een zaak begeerd heeft van enigen tovenaar, of sterrekijker, of Chaldeer.

∑         ChaldeeŽn waren als enigen in staat om dromen en ander mysteriŽn op te lossen.

Dan.3:8 Daarom naderden even ter zelfder tijd Chaldeeuwse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden;

∑         ChaldeeŽrs beschuldigen openlijk Joden.

Dan.5:7 Zodat de koning met kracht riep dat men de sterrekijkers, de Chaldeen en de waarzeggers inbrengen zou; en de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: Alle man, die dit schrift lezen, en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn.

∑         ChaldeeŽrs worden gerekend tot de wijzen van Babel.

Dan.5:11 Er is een man in uw koninkrijk, in wien de geest der heilige goden is, want in de dagen uws vaders is bij hem gevonden licht, en verstand, en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is; daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrekijkers, der Chaldeen, en der waarzeggers, uw vader, o koning!

∑         Belsazar was de zoon van Nebukadnezar. En DaniŽl was in zijn rijk overste over alle wijzen van Babylon.

Dan.5:30 In dienzelfden nacht, werd Belsazar, der Chaldeen koning, gedood.

 

∑         Belsazar, zoon van Nebukadnezar, was de Babylonische koning en dus ook de Chaldeeuwse koning.

 

Wat hebben de ChaldeeŽn met de Maya te maken? Het is erg eenvoudig om vergelijkingen van de beiden naast elkaar te zetten.

 

Maya

ChaldeeŽn

Waren astronomen.

Waren astronomen.

Waren astrologen.

Waren astrologen.

Hadden hun kennis ontvangen van zondige engelen.

?

Maakten cirkels van de tijd (Kalenders 15 stuks).

Khartome, brachten de omloop van sterren, de zon en de maan in kaart. De “wijzen uit het oosten” (astrologen uit Babel) beschikten over deze kennis en wisten daarom dat de Koning der Joden was geboren!!! De Bijbel verklaart overduidelijk dat zij Zijn ster hadden gezien. Dan ben je dus astroloog /-noom.

Waren een volk.

Waren een volk.

De Maya hadden een eigen taal en eigen schrift.

ChaldeeŽrs hadden een eigen taal en eigen schrift.

 

 

Net als de ChaldeeŽn, waren de Maya echte experts op het gebied van de kalenders en de omloop van de vele hemellichamen die de kosmos rijk zijn. Dat naast de aarde, de zon en de maan ook de sterren hun eigen omloop hadden, kunnen we ook in de Bijbel lezen.

 

Rich.5:20  Van den hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera.

 

 

Het is dus niet zo verwonderlijk, dat de ChaldeeŽn en later ook de Maya, dit kenden. Maar om op basis van de omloop van de sterren en enkele zichtbare planeten kalenders te maken, is niet eenvoudig. En wat de Maya presteerden is al helemaal onmogelijk te noemen, want men had nog geen beschikking over supercomputers die razendsnelle nauwkeurige berekeningen konden verwerken. Kortom en dat zeggen de Maya zelf ook, deze kennis kwam van “boven”.

 

Tenslotte als we vandaag zeggen “de Maya”, denken we bijna automatisch aan hun kalender en aan 2012. De ChaldeeŽn zal bijna niemand wat zeggen. Wel staat vast dat beide volkeren bestonden uit kalendermakers en sterrenkundigen.

 

Terug naar begin

De toekomst! En 2012?

Wat als een paal boven water staat is dat de overige zondige engelen die in de hemelen zijn, die dus niet eertijds de aarde hebben bezocht en dus nog niet gebonden zijn(Jud.1:6), uit hun onzienlijke positie worden geworpen en dus zienlijk worden (Opb.12:9).

Wat ze op aarde dan gaan doen heb ik uitgebreid uitgelegd in de videopresentatie On Stage / Backstage en laat ik nu verder achterwege. Wat ik wel onder de aandacht wil brengen is dat dit “volk” naar Babylon gaat en deze verruÔneerde stad zal opbouwen. En wel op een zeer bijzondere manier, namelijk megalithisch en megalomaan, zoals de tempelgebouwen van de Maya dat bijvoorbeeld zijn. Dat blijkt gewoon uit het feit dat in elk vers in Openbaring waar wordt gesproken over Babylon, dat daar altijd het Griekse woord “Megas” (groots) aan toegevoegd is.

 

De toren van Babel was trouwens ook megalomaan!

 

Maar over Babel (Hebreeuws) / Babylon (Grieks), weten we heel veel vanuit de Bijbel. Nee, niet alleen in Openbaring, maar ook vanuit de vele oudtestamentische profetieŽn. Wat te denken van dit vers over de ondergang van dat toekomstige Babel!

 

Jes.47:13 Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen.

 

Wie waren ook al weer die figuren die in het oude Babel in de sterren keken en nieuwe manen voorzegden? Juist de ChaldeeŽrs! Zullen de ChaldeeŽrs in de toekomst dan weer een rol gaan spelen? Ik denk het wel, maar op een andere manier. De profeet Habakuk profeteerde in hoofdstuk 1 over hun komst. Nu is deze profetie sowieso in het verleden deels in vervulling gegaan. Maar als we dit stukje goed bestuderen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het wel hele grote woorden zijn voor een astrologenvolk.

Terug naar begin

De komst van de ChaldeeŽn.

Habakuk 1:5 Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden.

Kortom: Verbazingwekkend!!! Want tot 2 maal toe staat er verwondert u. En als het verhaal vertelt wordt van hetgeen de Here zal doen in hun dagen, zal men het niet geloven. Houdt dat vast.

 

6  Want ziet, Ik verwek de Chaldeen, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn.

Wat staat hier nu? De Heer zal de ChaleeŽn verwekken? Het woord verwekken is in de grondtekst “qŻm”, dat zoiets betekent als verschijnen, opkomen, opstaan. Verwekken heeft met geboorte te maken. De baby is in de buik niet zichtbaar / verborgen, maar als de baby geboren is, is het zichtbaar voor iedereen. Van het woordje “qŻm” zeg ik, dat je het kunt vergelijken met “ten tonele verschijnen”.

 

Maar het bijzondere is en dat kan niet in het Nederlands maar wel in het Hebreeuws, er is een woordje ('Íth) aan toegevoegd dat versterking geeft van het woord in de zin. Dat betekent dat de klemtoon, de nadruk gelegd wordt op “verwekken”.

 

Als de ChaldeeŽn op de ťťn of andere manier ook nog een rol zullen spelen in de toekomst, dan wordt de nadruk gelegd op het feit dat zij nu niet zichtbaar zijn, maar in de toekomst ineens verschijnen. Deze ChaldeeŽn zijn bitter (verbittert in de zin van rouw) en snel, razendsnel.

Dit volk gaat niet naar Jeruzalem om daar de tempel te verwoesten en het koper terug naar Babel te brengen, zoals we eerder al lazen (Jer.52:8, 14, 17), maar zal overal ter wereld huizen innemen, die niet van hen zijn.

 

Dan gaan we naar vers 7.

7 Schrikkelijk en vreselijk is hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelven uit.

Deze “ChaldeeŽrs” zijn angstaanjagend en vreselijk. Waarom? Nu, hun recht en hun hoogheid, van die ChaldeeŽrs gaat van henzelf uit. Dat is nog niet echt verhelderend, dus licht het volgende vers het nog eens toe.

 

8 Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; …

Paarden zijn niet alleen hier, maar ook elders in de Bijbel vervoersmiddelen om van A naar B te reizen. Deze “vervoersmiddelen” zijn sneller dan de luipaarden. Luipaarden worden gerekend tot de snelste landdieren ter wereld en kunnen snelheden halen ruim boven de 100 km/uur. Met andere woorden, de “vervoersmiddelen” van deze ChaldeeŽn moeten haast wel gemotoriseerd zijn, omdat wij geen andere landdieren kennen die sneller zijn en tegelijkertijd ook nog de ruiter kunnen dragen. Dan kom je al snel in de buurt van motoren.

 

Deze ChaldeeŽn zijn scherp in de zin van woest en doelgericht, zoals kennelijk een avondwolf dat ook is. Deze ChaldeeŽn verspreiden zich. Dat hadden we net gelezen, namelijk over de breedte der aarde. Maar het vers is nog niet afgelopen!

 

…ja, zijn ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten.

De toekomstige ChaldeeŽn komen met hun “vervoersmiddelen” van verre, dat gezien kan worden zowel in plaats als in tijd. Om op hun bestemming te komen, moeten ze vliegen. Daardoor veranderd logischerwijs de mogelijkheid van een motor, want die kunnen nog altijd niet vliegen.

Ik vraag mij af of zij Łberhaupt wel uit ťťn of ander land komen, want de legers van Babel vliegen niet en zullen in de toekomst vanuit het oosten optrekken naar Armageddon (Opb.16:16).

 

Ik denk bij het lezen van dit stuk aan de profetie van de Here Jezus uit Lukas.

Luk.10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

Hoewel dit in de verleden tijd geschreven is en gesproken is, is het nog toekomst. Wie daar moeite mee heeft moet Jesaja 53:7 maar eens lezen. Ook dat staat in de verleden tijd, terwijl de vervulling nog jaren op zich zou laten wachten.

De satan zelf, zal net als zijn personeel uit de hemel geworpen worden. Primair betekent bliksem natuurlijk dat het door Gods oordeel tot stand wordt gebracht, maar secundair en die uitleg is helaas veel bekender, is dat het zeer snel zal gebeuren.

Ook de satan komt van verre, niet omdat de onzienlijke wereld in kilometers ver van ons verwijderd is, maar omdat de scheiding tussen deze twee dimensies, voor ons als mensen, heel ver is. Zo ver zelfs dat we het niet kunnen uitdrukken in een meetkundige eenheid.

Net als de ChaldeeŽn is ook de satan “scherp”, namelijk woest en doelgericht. Dat lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 12.

 

Opb.12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

 

In Openbaring 13 wordt zeer uitvoerig satans doelgerichte plan met de wereld uiteengezet. Dus hier lezen woest en doelgericht.

 

Mijn visie is dat deze toekomstige ChaldeeŽn, niets meer of minder zijn dan de zondige engelen die met de satan uit de hemel worden geworpen. De wezens die de Maya hebben geÔnspireerd en hen de kennis hebben gegeven over wanneer hun kalender zou moeten gaan beginnen en waarom en wanneer deze zou moeten eindigen en waarom. Want dan zouden deze zondige engelen hun belofte inlossen, namelijk om terug te keren naar de aarde.

 

Als we nog even terug gaan naar vers 6…

6  Want ziet, Ik verwek de Chaldeen, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn.

 

… dan lazen we dat de klemtoon gelegd werd op verwekken. Verwekken heeft met geboorte te maken, maar dat heeft “erfelijk te bezitten” ook. Namelijk de oudsten zouden erven. Nu als deze toekomstige “ChaldeeŽn” met hun leider, de satan, over de hele aarde zullen trekken, zullen zij kunnen aantonen dat zij ouder zijn dan welke mens ter wereld dan ook. Zij zijn namelijk voor Adam al geschapen. En er is geen aardse woning, nee, geen enkele, die van hen zouden kunnen zijn, omdat hun woning, hun woonstede, de hemel is. Dat lezen we ook in Judas.

 

Jud.1:6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

 

Trouwens, dat “trekkende door de breedten der aarde” is hetzelfde, dan wel synoniem met “over de gehele wereld komen zal” uit Openbaring 3:10.

 

Opb.3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

 

Voor de volledigheid dan ook nog maar vers 8 en 9 van Habakuk 1.

8 …ja, zijn ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten.

9 Het zal geheellijk tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand.

 

Het eten kan ook gelezen worden als het (dood)slaan van de vijanden, dat doden betekent. Ook kan vuur eten, dan verteert het alles wat op zijn pad komt. Vers 9 sluit daar eigenlijk op aan. Want daar staat dat hun intentie, de bedoeling van deze ChaldeeŽn is: met geweld te komen. Maar dat lazen we eigenlijk in de voorgaande verzen ook.

Het brengen naar het oosten vind ik wel wat vrij vertaalt. Er staat volgens mij zoiets als dat de manier waarop de ChaldeeŽn geweld zullen toepassen, dat die gelijk staat met de manier waarop de wind van uit het oosten dood en verderf met zich meebrengt. Maar wat dat precies inhoud weet ik ook niet.

 

Goed, let op. Wie waren de ChaldeeŽn volgens de Bijbel?

∑         Tovenaars = horoscopisten die lijnen tekenen (kalenders maken).

∑         Sterrenkijkers (ash-shawf'), astrologen.

∑         Guigelaars, tovenaar of heks, uitvoeren van hekserij. (Doen van grote tekenen en wonderheden (Matt.24:24 en Opb.13:13))

ChaldeeŽn zijn wezens die buitengewone kennis hebben van kalenders, tijden, nieuwe manen (Jes.47:13), maar ook over magie beschikken. De belangrijkste reden waarom de toekomstige ChaldeeŽn, de zondige engelen, alles weten van de sterren, is heel eenvoudig! Zij worden namelijk in de Bijbel vergeleken met sterren. En de groep die zeer binnenkort uit de onzienlijke dimensie worden geknikkerd, noemt Judas dan ook “dwalende sterren”.

 

Jud.1:13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

En als we dan het volgende vers van Judas lezen, is de cirkel compleet, want dan komen we weer terug bij de startdatum van de Maya, namelijk de opname van Henoch!!!

 

Terug naar begin

Henoch en 2012.

Jud.1:14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

 

Waarom Henoch werd opgenomen weten we officieel niet. Maar hoe opmerkelijk is het dat Judas letterlijk citeert uit het boek van Henoch, terwijl de Bijbel verder niet meer over hem spreekt. Het apocriefe boek Henoch vertelt net als het boek van Judas over de zondige engelen die in de oude wereld naar de aarde zijn gegaan en de boel op stelten hebben gezet. Vanaf de opname van Henoch zijn de eerste zondige engelen de hemel uit gegaan en hebben de mensen onderwezen in vele opzichten, waaronder ook astrologie en astronomie.

De zondige engelen die bij de Maya waren, hebben de Maya geleerd dat die datum de startdatum moest zijn en als de cyclus rond was, zij dan weer zouden terugkeren. De Bijbel leert niet dat dezelfde engelen zouden terugkeren. De engelen die vroeger hun hemelse woning hebben verlaten, zijn al in de hel geworpen. Echter dat was volgens Henoch een kleine groep van een paar honderd engelen. De overige zondige engelen die nu nog in de hemel zijn, telt vermoedelijk een veel groter aantal van mogelijk miljoenen. Dat die groep samen met de satan binnenkort “verwekt” wordt en dus ten tonele zal verschijnen, is niet meer dan de vervulling van Gods woorden.

 

DaniŽl was een van de meest wijze mannen die we in de Bijbel tegenkomen. Maar DaniŽl wordt ook aangeduid als ťťn van de meest rechtvaardige mannen van het Oude Testament. Daarover spreekt EzechiŽl.

Ez.14:14  Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden deszelven waren, zij zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere HEERE.

 

DaniŽl stond in Babel aan het hoofd van alle sterrenkundigen. Als er iemand was die iets begreep van kalenders en tijd, dan was het wel DaniŽl de profeet. Niet voor niets dat de Here Jezus Zelf refereert naar de profetie uit DaniŽl 9 over de 70 weken, dat ook gaat over tijd! (Matt.24:15) We lezen dat in DaniŽl 5.

 

Dan.5:11 Er is een man in uw koninkrijk, in wien de geest der heilige goden is, want in de dagen uws vaders is bij hem gevonden licht, en verstand, en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is; daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrekijkers, der Chaldeen, en der waarzeggers, uw vader, o koning!

 

Nu, dit is DaniŽl! Laat het even tot u doordringen.

 

De Maya hebben de kalender uiteindelijk van de satan zelf ontvangen, omdat satan het hoofd is van al zijn engelen. Ook van de engelen die al gebonden zijn en in de hel gevangen gehouden worden.

Satan is wijzer dan DaniŽl die als hoofd van de horoscopisten, astronomen, astrologen, kalendermakers en magiŽrs, toch behoorlijk veel moet hebben geweten over tijden en kalenders. Want God Zelf stelde DaniŽl aan en God Zelf heeft DaniŽl die positie gegeven in het koninkrijk van Babel! Dan lezen we dit over de satan in EzechiŽl 28.

 

Ez.28:3 Zie, gij (satan) zijt wijzer dan Daniel; zij (de engelen in de hemel (Job 1 en 2)) hebben niets toegeslotens voor u verborgen.

Volgens de satan zal hij met zijn “ChaldeeŽn”, zijn sterrenkundigen, zijn dwalende sterren op 21 december 2012 de aarde bezoeken. Vind je dat geloofwaardig?

 

Habakuk 1:5 Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden.

 

Wordt hopelijk vervolgd…

 

Toetst deze Bijbelstudie eerst aan de Bijbel, voor het al waarheid aan te nemen! Gods rijke zegen.

 

Melle Velema.

*problemen met het verschil tussen 3114 v.Chr. en de datum van de opname van Henoch kan verklaart worden doordat de Gregoriaanse kalender schrikkeldagen en -jaren nodig heeft op gelijk te lopen met de werkelijke tijd. Ik weet niet in hoeverre dit is meegerekend.

DOWNLOAD HIER DE BOEKEN VAN HENOCH, GRATIS, VIA EINDTIJD IN BEELD.

Terug naar begin