Ik ben de Roos van Saron!

  1. Ter inleiding.
  2. De roos.

Ter inleiding.

"Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen."

"Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen."

Hoogl. 2:1

Een korte Bijbelstudie over het begrip "roos".

Terug naar begin

De roos.

De roos komt bij mijn weten slechts twee keer voor in de Bijbel. Dat is veel minder dan ik had verwacht. Als we echt willen weten wat de roos in de Bijbel betekend, doen we er goed aan om dit middels systematische Bijbelstudie te onderzoeken. Dat wil zeggen dat we alle Schriftplaatsen waar de term voorkomt, onder elkaar zetten, om te zien wat ze over het onderwerp zeggen.

 

Hoogl.2:1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

 

Jes.35:1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.

 

In Hooglied komt de roos voor de eerste keer voor. Achter de “Roos van Saron” staat een komma. Deze komma in de Bijbel heeft vaak de betekenis van “namelijk”. En dat lijkt in dit geval ook zo te zijn. De Bijbel gebruikt vaak deze vorm van synoniemen, juist om de Bijbel beter te begrijpen. Want Saron is: een vlakte, een vlak landstreek dat zich uitstrekt van de Middellandse Zee naar het gebergte ten westen van Jeruzalem, ongeveer 30 mijl lang en 8 tot 15 mijl breed, geroemd om haar schoonheid en vruchtbaarheid, aldus de Easton’s Bible Dictionary. Maar dat zijn “de dalen”, waar de Lelie staat, natuurlijk ook.

 

Het Hebreeuwse woord “Chabatstseleth”, dat wij naar het Nederlands vertaalt hebben met “roos”, is waarschijnlijk, volgens de Bijbelcommentaren, niet een roos maar een Saffraan. De roos die in Jes.35:1 bloeit, wordt toegepast op de woestijn. Deze Chabatstseleth”, groeit niet in de woestijn, maar juist in vochtig gras, beemd of zoals we vast wel allemaal kennen:

Ps.23:2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

 

 De Saffraan (chabatstseleth)  De Saffraan (chabatstseleth)

Dat de woestijn zal bloeien als een roos, laat zich eenvoudig uitleggen. De woestijn wordt in de Bijbel in verband gebracht met een droge plaats, waar men geen water vindt. Water is in de Bijbel doorgaans de uitbeelding van het Woord van God, waaruit men leeft. Zonder God, dan wel het levende Woord (Joh.1:1 ev), is men dood. De woestijn is de uitbeelding van de dood. Als zij gaat bloeien, komt dat omdat er weer water te vinden is. De woestijn was dood, maar als zij bloeit, leeft ze dus opnieuw. Dat is opstanding uit de dood en dat noemen we ook: Wedergeboorte.

 

De Lelie en de Saffraan zien er bepaald niet hetzelfde uit. Maar de Leeuw van Juda en het Lam dat op de Troon zit, zien er ook niet hetzelfde uit… Of toch wel?

In de betekenis komen we erachter dat de Lelie en de Roos van Saron wel degelijk op elkaar lijken.

         De Lelie (shuwshan) wordt aangehaald vanwege zijn fel witte kleur, dat de uitbeelding is van Christus’ priesterschap naar de ordening van Melchizedek (Hebr.6:20). De Lelie wordt ook aangehaald vanwege zijn trompetvormige blaadjes, dat de uitbeelding is van de “bazuin”, het krachtig spreken van God (lees Opb.) en wat we terugvinden bij het verzamelen van het volk voor de koning. Kort gezegd: Koningschap en Priesterschap van Christus. En de Lelie wordt aangehaald omdat zij de …erste (Arch = Aarts -engel) zou zijn.

 

         De Saffraan (chabatstseleth) zou een weideroos of weidesaffraan zijn. Die weiden of beemd komen overeen met de dalen waar de Lelie groeit. Zij is paars, de samengestelde kleur van rood en blauw. In de Bijbel komen we die kleur vaak tegen, bijvoorbeeld in de tabernakel. Zoekt u het zelf maar eens op. U zult zien dat purper (paars) bijna altijd tussen hemelsblauw en scharlaken (rood) instaat. Purper is blauw (uitbeelding van heerschappij over de hemel) en is rood (uitbeelding van heerschappij over de aarde (adamah)). Eigenlijk is purper vaak de uitbeelding van heerschappij over hemel en aarde, dat spreekt over Christus’ positie, zoals we deze in de tabernakel tegenkomen.

 

Ex.26:1 Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweernd linnen, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken.

hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim

 

En ziet u de Cherub hier staan? Cherub is mijns inziens een anagram van Bachar, (klinkers komen niet voor in het Hebreeuws) namelijk eerstgeborene, zoals de Lelie de eerste zou zijn.

 

Christus Jezus is de Eerstgeborene (Rom.8:29), Hij wordt afgebeeld in Zijn functie als:

1.    Koning der hemelen => Blauw (Dan.4:37)

2.    Koning der koningen => Purper (Opb.19:16, Gen.14:19 Die hemel en aarde bezit.)

3.    Koning der mensen => Rood (Matt.9:6 Zoon des mensen, heeft macht op aarde)

 

De Roos van Saron is de Lelie der dalen. Zij beelden Christus heerschappij uit, als de Koning der koningen Die hemel en aarde bezit en als de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.

 

Voor de verandering maar eens: "Kort, maar krachtig."

Gods zegen,

Melle Velema

 

Terug naar begin

Copyright © 2011 Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.