Studie Openbaring  

Begin onderaan bij Christus Jezus, ga daarna elke keer een treetje hoger.

Klik op de afbeelding om te lezen


1Kor 3:9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

7 Laodicéa Studie Openbaring 2 en 3 - Laodicéa
6 Filadelfia Studie Openbaring 2 en 3 - Filadelfia
5 Sardis Studie Openbaring 2 en 3 - Sardis
4 Thyatire Studie Openbaring 2 en 3 - Thyatire
3 Pergamus Studie Openbaring 2 en 3 - Pergamus
2 Smyrna Studie Openbaring 2 en 3 - Smyrna
1 Eféze Studie Openbaring 2 en 3 - Eféze
Fundament - inleiding Studie Openbaring 2 en 3 - Inleiding op de Gemeentelijke brieven.

 


Inleiding op de Gemeentelijke brieven.

In Openbaring 2 en 3 lezen we 7 brieven. In mijn beleving zijn deze nooit verstuurt naar de gemeenten. Waarom? Het is wel handig om een postadres van een engel te hebben. Want de geadresseerde van de verschillende brieven is een engel.

 

Opb. 2:1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze

Opb. 2:8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna

Opb. 2:12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is

Opb. 2:18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire

Opb. 3:1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is

Opb. 3:7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is

Opb. 3:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen

De zeven brieven geven inhoudelijk, zeven gemeentelijke perioden weer. Deze zeven gemeentelijke perioden hebben plaatsgevonden en de laatste vindt nog altijd plaats, in de afgelopen +/- 2000 jaren. Deze onderverdeling laat ons zien hoe op het fundament is gebouwd, waarvan Paulus het volgende schreef:

1Kor 3:9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is (= Het Fundament), hetwelk is Jezus Christus.

 

Het hele bouwwerk is Christus’ Lichaam. Hij is het fundament (1Kor.3:11) en Hij is de uiterste hoeksteen, bovenop (Ef.2:20). En wij, de Gemeente, zijn daarin verwerkt en vormen één gebouw. Op die wijze zijn wij IN Christus Jezus, namelijk onlosmakelijk met Hem verbonden!

Op dit moment zijn wij, met de bouw van het gebouw, aan het einde gekomen. Namelijk, wij zijn bezig met het dak, om het zo maar te noemen. En boven op het dak komt de laatste steen, de uiterste Hoeksteen.

 

De brieven werk ik uit aan de hand van deze hoofdstukken, die in elke brief weer terug zullen komen.

 • Tijdsperiode:
  • Over welke tijdsperiode gaat het?
 • Christus:
  • De Here maakt Zich in elke brief bekend, maar elke keer op een andere manier. Waarom is dat?
 • Toestand van de Gemeente:
  • De Here kent zijn Gemeente en vaak komen er 2 zaken aan bod.
   • Wat gaat goed?
   • Wat gaat verkeerd?
 • Op welke wijze is de satan de Gemeente binnen gekomen?
  • Het werkterrein van de tegenstander is in de Gemeente. Alles wat daarbuiten is, is al in zijn macht. Hij hoopt door verschillende beïnvloedingen van buitenaf, de leden van Christus’ Lichaam af te leiden van de bouw van Gods gebouw. Daarin is een zekere stijgende lijn waar te nemen.
 • Welk loon zal men ontvangen?
  • Elke brief wordt afgesloten met de woorden: wie oren heeft… en …die overwint, hem zal Ik geven…
  • Het gaat over loon, dat wij zullen ontvangen als wij voor de Rechterstoel van Christus verschijnen.

 

Terug naar begin